Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś? Oddaj osocze i pomóż innym

Koronawirusa masz już za sobą? Pomóż innym w walce z chorobą! Zgłoś się do jednego z Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddaj osocze. Terapia osoczem w niektórych przypadkach pomaga uzyskać istotną poprawę stanu zdrowia pacjentów z COVID-19. Zawarte w osoczu przeciwciała, które neutralizują SARS-CoV-2 po przetoczeniu, eliminują go z organizmu osoby chorej. Jeden dawca może oddać osocze nawet kilka razy – z zachowaniem wymaganych odstępów czasu. Osocze pobrane podczas jednej wizyty w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa może zostać zastosowane aż u trzech pacjentów.

Ważne dla NGO!

Na stronie www.powiat.tczew.pl zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych, rozwoju kultury, upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji i ochrony zdrowia. Sprawdź, złóż ofertę i działaj dla dobra wspólnego!

Remont drogi w Jaźwiskach

Dzisiaj, 2 grudnia rozpoczął się remont drogi gminnej w Jaźwiskach, łączącej wieś z Jelenicą. Na odcinku 109 m drogi zostaną ułożone płyty Yomb. Na czas trwania remontu, odcinek drogi będzie nieprzejezdny. Prace powinny zakończyć się w przeciągu 2 tygodni. Wykonawcą inwestycji jest firma Rolmag. Płyty zakupiono z funduszu sołeckiego.

Ogłoszenie o konsultacjach Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 – 2025

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025”. Konsultacje potrwają od 5 do 14 grudnia 2020 r. Szczegóły w załącznikach.

Gniew. Remont ul. Stromej

Wczoraj, 2 grudnia dobiegł końca remont odcinka ul. Stromej w Gniewie. Płyty drogowe zostały zastąpione kostką. Koszt inwestycji to 19 700 zł. Wykonawcą prac była firma KARLI ONE FOUR...Dariusz Karzyński.

Nowe ogrodzenie przy remizie w Opaleniu

Przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opaleniu zostało zamontowane nowe ogrodzenie panelowe oraz automatyczna brama wjazdowa. Wykonano także nowy wjazd do boksów garażowych. Inwestycja została zrealizowana w ramach pozyskanych środków z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG), funduszy gminnych oraz wsparcia sponsorów z OSP Opalenie. Koszt realizacji zadania to blisko 16 000 zł.

Ulica Ogrodowa w Opaleniu po remoncie

W Opaleniu zakończył się remont 135 m ul. Ogrodowej, zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego. Droga została wyłożona betonowymi płytami, które stanowiły wkład własny mieszkańców wsi. Prace wykonała miejscowa firma Rolmag. W ramach inwestycji wykonano: odwodnienie i udrożenieni przepustów, utwardzono i wyrównano teren oraz położono płyty. Całość inwestycji wyniosła 21 000 złotych. 10 700 pochodzi ze środków Funduszu Sołeckiego, 10 300 złotych z budżetu gminy.

Nowy sprzęt w OSP Piaseczno

Ochotnicza Straż Pożarna w Piasecznie wzbogaciła się o dwa nowe aparaty oddechowe - powietrzne nadciśnieniowe. Realizacja zakupu możliwa była dzięki pozyskanemu Dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu “Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Wartość sprzętu wynosi 10 000 zł, przyznana dotacja stanowiła 50% tej wartości.

Podsumowanie Powszechnego Spisu Rolnego w gminie Gniew

Mimo panującej w świecie pandemii osoby zaangażowane w realizację spisu starały się w ostatnich miesiącach pozyskać cenne dane o 10 milionach gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej. W Polsce obowiązek spisowy wypełniło w ciągu trzech miesięcy 98 proc. rolników.

Przedszkolaki kolędują Jezuskowi

Przedszkole w Gniewie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie piosenki przedszkolnej w formie on-line pn. "Przedszkolaki kolędują Jezuskowi". Konkurs ma formę zamkniętą i skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Gniew. W konkursie mogą brać udział zarówno soliści, jak i zespoły (maksymalnie trzy osoby). Zgłoszenia należy przesłać do 14 grudnia 2020 r. Szczegóły w załączniku.

4 grudnia - Dzień Górnika "Barbórka"

Barbórka to tradycyjne święto braci górniczej. Obchodzimy to święto wszędzie tam, gdzie spod ziemi wydobywa się skarby, które stworzyła i ukryła przed nami natura. Ukryła je także na terenie gminy Gniew. I to właśnie skarby naszej ziemi wydobywają pracownicy Zakładu Produkcji Kruszyw w Gniewie! Wszystkiego najlepszego! Najlepsze życzenia ślemy także wszystkim Barbarom, Basiom i Basieńkom!

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023 - ankieta

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza Państwa do udziału w badaniu ankietowym, prowadzonym na potrzeby Ewaluacji Śródokresowej dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023. Aktualizacja. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną na terenie kraju, badanie zostanie przeprowadzone w formie ankiety online.

Zmiana siedziby Biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tczewie

Uprzejmie informujemy, że od 1 grudnia 2020 r. Biuro Powiatowe PZDR Tczew zmieniło swoją siedzibę. Od tego dnia biuro mieści się w Tczewie (Górki) przy ul. 30 Stycznia 50.

Montaż lamp solarnych

W gminie Gniew trwa montaż 19 autonomicznych, zasilanych energią słoneczną. Część lamp jest realizowana w ramach projektów dofinansowanych z Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego, część ze środków gminy, a część sfinansowana została ze środków firmy Akuo Energy, budującej farmę wiatrową.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

W środę, 9 grudnia o godz. 9.00 odbędzie się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji. Obrady zorganizowane zostaną online za pomocą aplikacji Teams. Podczas spotkania radni głosować będą nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy Gniew na rok 2020.

HO! HO! HO!

Z okazji zbliżających się Mikołajek, 4 grudnia gminne przedszkola odwiedził nietypowy gość. Mikołaj w towarzystwie dwóch pomocników – burmistrza Macieja Czarneckiego oraz uroczej pani elf przekazał najmłodszym świąteczne życzenia oraz worek pełen prezentów. 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia przypada święto idei wolontariatu i wszystkich, którzy się wokół niej skupiają. Warto w tym dniu zastanowić się nad tą bezcenną pracą, wykonywaną za darmo, z potrzeby serca. Korzystając z tej okazji, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki wyraża wielkie uznanie dla trudu wolontariuszy i dziękuje wszystkim osobom i organizacjom z terenu gminy Gniew zaangażowanym w bezinteresowną pomoc, szczególnie na rzecz naszych mieszkańców. Jesteście wielcy!

Konsultacje Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 – 2025

Dziś rozpoczynają się konsultacje projektu „Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025”. Konsultacje potrwają do 14 grudnia 2020 r. Szczegóły w załącznikach.

100-lecie pobytu Sióstr Józefitek w Gniewie. Poszukujemy starych zdjęć

Szanowni mieszkańcy, zbliża się 100 - lecie pobytu Sióstr Józefitek w Parafii Św. Mikołaja w Gniewie. By upamiętnić tę rocznicę, poszukiwane są wszelkie materiały archiwalne dotyczące Sióstr Józefitek. Jeśli posiadają Państwo zdjęcia, a może nawet filmy, prosimy o dostarczenie ich do Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie, Pl. Grunwaldzki 16/17. Serdecznie dziękujemy za pomoc!

Laureaci konkursu na kartkę świąteczną nagrodzeni

W piątek, 4 grudnia w Sali Kameralnej odbyło się odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu bożonarodzeniowego na tegoroczną kartkę świąteczną. Nagrodzonych zostało 10 najpiękniejszych prac. W świątecznej atmosferze nagrodzeni uczestnicy odebrali nagrody rzeczowe z rąk Macieja Czarneckiego Burmistrza Miasta i Gminy Gniew oraz wiceburmistrz Joanny Kamińskiej. 

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn. „Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Gniewie”. Oferty składać można do 29 grudnia 2020 r. Szczegóły w załączniku.

Nagrody i wyróżnienia dla utalentowanych sportowców

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew przypomina, że po nowym roku ruszy nabór wniosków w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla utalentowanych sportowców. Zgodnie z Uchwałą nr XLV/323/18 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 lutego 2018 r., nagrody mogą otrzymać zawodnicy i trenerzy, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku odnosili sukcesy we współzawodnictwie wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Zdewastowano toaletę publiczną. Sprawcy zostali ujęci na gorącym uczynku

W ostatnich dniach po raz kolejny zdewastowana została publiczna toaleta usytuowana przy Urzędzie Miasta i Gminy Gniew. Nieletni sprawcy zniszczeń zostali ujęci na gorącym uczynku i, w ramach kary, naprawili wyrządzone szkody. Przypominamy, że teren teren starego miasta jest monitorowany i wszelkie rejestrowane akty wandalizmu są przekazywane policji.

Trwa nabór wniosków w ramach "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Ruszył nabór wniosków w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Na złożenie dokumentów rolnicy mają czas do 24 grudnia 2020 r.

Wymiana oświetlenia ulicznego w całej Gminie Gniew

Wraz z końcem listopada Gmina Gniew zawarła na kolejne cztery lata umowę o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Gniew ze spółką Energa Oświetlenie. W ramach umowy dotychczasowe oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminnych miejscowości zostanie wymienione na nowoczesne i energooszczędne oprawy LED. Na naszych ulicach będzie jaśniej, taniej i przyjaźnie dla środowiska. Prace modernizacyjne ruszą wiosną przyszłego roku.

 

Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych 

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

Kondolencje

Łącząc się w bólu i żałobie z Panią Krystyną Tamowicz kierownik zespołu "Błękitna Wstęga" oraz najbliższą rodziną Burmistrz Miasta i Gminy Gniew składa najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża śp. Janusza Tamowicz.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na działalność wspomagającą organizacje pozarządowe poprzez: prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie w 2021 r. i popularyzację idei wolontariatu poprzez organizacje imprez i promocję. Oferty składać można do 29 grudnia 2020 r. Szczegóły w załączniku.

Spotkanie konsultacyjne dot. Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew na lata 2021 – 2025

Do 14 grudnia trwają konsultacje społeczne projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 – 2025. Do tego czasu można przesyłać swoje uwagi i opinie nt. programu. W poniedziałek, 14 grudnia o godz. 15.00 będzie można wziąć także udział w spotkaniu online, podczas którego będzie można podzielić się również swoimi uwagami nt. dokumentu. Spotkanie zorganizowane zostanie przy użyciu aplikacji Teams.

Awaria oświetlenia ulicznego. Gdzie ją zgłosić?

Informujemy, że konserwatorem oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Gniew jest firma Energa Oświetlenie. Zgłoszenia o występujących awariach można zgłaszać: pod nr telefonu 801 800 103 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: awarie.oswietlenie@energa.pl. Latarnie w twojej okolicy nie świecą, reaguj, zgłoś awarię!

Szkolenie online dla rolników

Ostatnie miejsca na szkolenia dla właścicieli gospodarstw rolnych w województwie pomorskim. Rusza druga edycja internetowych spotkań „e-seciowanie” po tym, jak pierwsza zakończyła się absolutnym sukcesem! Posiadasz gospodarstwo rolne lub spożywcze i szukasz możliwości rozwoju? Chcesz wykorzystać ogromny potencjał Polskiego Rolnictwa? Innowacyjność jest kluczem. Zyskaj nawet do 5 500 000 złotych dofinansowania!

Biedronka nie marnuje żywności. Organizacje mogą ją przekazać potrzebującym

W Polsce 9 mln ton żywności rocznie ląduje na śmietniku. Jak można temu zapobiec? Firma Jeronimo Martins zaprasza lokalne organizacje do odbierania żywności ze sklepów i przekazywania jej osobom potrzebującym.

Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

Od kilku lat nasze miasto przechodzi kompleksową przemianę. Przestrzeń Gniewa zmienia się i zachwyca niejednego mieszkańca i gościa. Zmiany te związane są z tzw. Rewitalizacją. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym opracowano a następnie podjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie dokument pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023 „Aktualizacja”, który następnie uzyskał ocenę pozytywną i otrzymał Wpis do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego.

Gmina Gniew pozyskała 2 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rozstrzygnięto nabory wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W Wielkich Walichnowach wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna. Gmina Gniew na ten cel pozyskała 2 000 000 zł!

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Gniew podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 grudnia 2020r., Zarządzeniem Nr 182/20 zatwierdzono: „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym”, stanowiący załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia, „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia”, stanowiący załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia, „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym”, stanowiący załącznik nr 3 do w/w Zarządzenia, „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym”, stanowiący załącznik nr 4 do w/w Zarządzenia.

Umowa z wykonawcą przebudowy ul. Kapinosa w Gniewie podpisana

Dzisiaj, 10 grudnia Maciej Czarnecki Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zawarł umowę z wykonawcą przebudowy ul. Kapinosa w Gniewie. Wartość umowy podpisanej z wykonawcą, firmą PUH Feniks E.Salczyński H. Tupalski z Grudziądza, wynosi 2 373 690,55 . Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pt. „Przebudowa gminnej drogi - ul. Kapinosa w Gniewie”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 935 305 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Remont drogi w Jaźwiskach

Zakończył się remont 109-metrowego odcinka drogi w miejscowości Jaźwiska. Droga została wyłożona betonowymi płytami, których zakup sfinansowany został w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace wykonała miejscowa firma Rolmag. Całość inwestycji wyniosła 30 966,69 złotych. 9 966,69 złotych pochodzi ze środków Funduszu Sołeckiego, 21 000,00 złotych z budżetu gminy.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Publikujemy dla Państwa harmonogram odbioru odpadów komunalnych w mieście i na terenie gminy Gniew w przyszłym roku. Zachęcamy do zapoznania się terminami wywozu Państwa nieczystości.

Lustro przy parkingu na ul. Wąskiej

Mamy dobrą wiadomość dla kierowców. Na skrzyżowaniu dróg ul. Wąskiej z ul. Zamkową, tuż przy parkingu zamontowane zostało lustro drogowe. Lustro zwiększy widoczność uczestników ruchu drogowego, poruszających się w rejonie starego miasta w Gniewie. Mamy nadzieję, że komunikacja samochodowa będzie teraz znacznie łatwiejsza.

Sołecka choinka – świąteczna radość w Kolonii Ostrowickiej

W Kolonii Ostrowickiej narodziła się nowa tradycja związana z Bożym Narodzeniem. W piątkowe popołudnie mieszkańcy sołectwa zebrali się przy choince, by wspólnie udekorować świąteczne drzewko. To była prawdziwie rodzinna zabawa!

Darmowe szczepienia na grypę dla seniorów 75+

Zakład Opieki Zdrowotnej Medical na swoim profilu poinformował o darmowych szczepieniach na grypę dla osób starszych, powyżej 75 roku życia. Szczepienia są bezpłatne i całkowicie bezpieczne. W naszej gminie zaszczepić można się w przychidni Medical. Szczegóły uzyskać można pod numerem telefonu 58 535 22 38.

Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza” w gniewskiej jedynce

We wtorek, 15 grudnia Maciej Czarnecki Burmistrz Miasta i Gminy Gniew spotkał się ze zdolnymi uczniami gniewskiej jedynki, którzy wzięli udział w IV Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza”. Za ich zaangażowanie oraz naukowe osiągnięcia włodarz wręczył nagrody.

Przed Państwem Nicpońskie Śpiewaki!

Od 1 września w Nicponi, dzięki dofinansowaniu z projektu Działaj Lokalnie oraz wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie organizowane były warsztaty wokalne połączone z nauką gwary kociewskiej. Prowadzącą warsztatów była Pani Jadwiga Mielke. Dzięki realizacji projektu powstał zespół "Nicpońskie Śpiewaki"!

Gniewianin w teleturnieju – oglądaj w TV!

Miło nam poinformować, że mieszkaniec naszej gminy, Ryszard Kociorski z Pólka wziął udział w teleturnieju Koło Fortuny. Eliminacje do programu miały miejsce w lutym, a samo nagranie gry, w której pan Ryszard wygrał 1000 złotych, odbyło się już w październiku. Transmisja w telewizji będzie miała miejsce 31 grudnia o godz. 14.30 w TVP 2. Zapraszamy do oglądania!

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023 – konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, będących częścią prac związanych z Ewaluacją Śródokresową dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023. Aktualizacja. Konsultacje odbywają się w dniach od 17 grudnia 2020 roku do 23 grudnia 2020 roku. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną na terenie kraju, konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej.

Terminarz posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej

Publikujemy Terminarz Posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji w grudniu br. Posiedzenia komisji odbywać się będą online za pomocą aplikacji Teams. Terminarz dostępny w załączniku.

Sesja Rady Miejskiej

W środę, 30 grudnia o godz. 11.00 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji. Zachowując bezpieczeństwo jej uczestników obrady odbędą się w trybie online za pomocą aplikacji Teams. Głównym tematem spotkania będzie ustalenie budżetu Gminy Gniew na 2021 r. Szczegóły w załączeniu.

Koronawirus. Nowe zasady bezpieczeństwa od 28 grudnia do 17 stycznia

Wczoraj rząd poinformował, że do 17 stycznia 2021 r. przedłużony zostaje etap odpowiedzialności, podczas którego wprowadzone będą dodatkowe ograniczenia. Zamknięcie stoków narciarskich oraz zakaz przemieszczania się w Sylwestra – to niektóre z nich. Sprawdź, jakie zmiany czekają nas po świętach.

Toalety przy sklepie Rossmann w Gniewie zdewastowane. To już druga taka sytuacja w tym miesiącu!

Do dewastacji publicznej toalety przy sklepie Rossmann w Gniewie doszło pod koniec minionego tygodnia. W tej chwili toaleta nie nadaje się do użytku, natomiast naprawa zniszczeń wiązać się będzie z niemałymi kosztami. Aktualnie toczy się postępowanie wyjaśniające, policja sprawdza nagrania monitoringu miejskiego. Prosimy mieszkańców o czujność i zgłaszanie aktów wandalizmu. To właśnie za sprawą interwencji jednego z mieszkańców gminy Gniew udało się ująć sprawców zniszczeń w szalecie przy gniewskim urzędzie, który miał miejsce zaledwie kilka tygodni temu.

Remont świetlicy w Gogolewie dobiegł końca

Wraz z końcem listopada zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Gogolewie. Przy budynku wykonano również parking. Oto kilka zdjęć po realizacji inwestycji opiewającej na 142 000 zł.

Inwest-Kom oraz PSZOK nieczynne w okresie świątecznym

Informujemy, iż w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, 24 grudnia br. (czwartek) oraz 25 grudnia br. (piątek) siedziba Spółki Inwest-Kom będzie nieczynna. Natomiast w sobotę, 26 grudnia  nieczynny będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gniewie.

W wigilię urząd nieczynny

Informujemy, że w czwartek, 24 grudnia Urząd Miasta i Gminy w Gniewie będzie nieczynny. Za niedogodności przepraszamy!

Szczepionka przeciwko COVID-19 - dedykowana infolinia

Rząd uruchomił infolinię dedykowaną szczepieniom przeciwko COVID-19. Ważnym jest, aby każda osoba mogła rozwiać swoje wątpliwości i znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Dlatego oprócz strony gov.pl/szczepimysie, uruchomiona została bezpłatna i całodobowa infolinia informacyjna. Swoje pytania możesz kierować, dzwoniąc pod numer 989. Jeśli dzwonisz z zagranicy lub gdy Twój operator nie obsługuje numerów specjalnych, zadzwoń pod numer 22 62 62 989. Szczegóły na stronie www.gov.pl.

Kolejne lustra drogowe w mieście

Przy ul. Sobieskiego w mieście pojawiły się kolejne lustra drogowe. Elementy, ułatwiające komunikację samochodową na starym mieście w Gniewie, zamontowano na skrzyżowaniach dróg z ograniczoną widocznością. Dzięki temu, kierowcy bezpieczniej poruszać się będą mogli po miejskich ulicach.

Remont drogi gminnej w Kuchni

W Kuchni zmodernizowana zostanie droga gminna. Remont polegał będzie na ułożeniu dwóch pasów najazdowych o długości 100 m. Prace wykona lokalna firma Rolmag z Opalenia. Koszt zadania to 20 000 złotych.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaseckie Pole - odbiór robót

W piątek, 18 grudnia miał miejsce odbiór robót dot. realizacji zadania: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaseckie Pole gmina Gniew - Etap III". Wykonawcą zadania była firma P.B.U.H. GLADPOL Sp. z.o.o. W ramach inwestycji powstało 2,2 km sieci wodociągowej rozdzielczej, 10 przyłączy wodociągowych do nieruchomości oraz hydrantów pożarowych nadziemnych.

Odszczurzanie na terenie miasta i gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na obszarze miasta i gminy Gniew. Akcja odszczurzania zostanie przeprowadzona w dniach od 22 grudnia 2020 r. do 30 stycznia 2021 r. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie, w związku ze stwierdzeniem ogniska HPAI (wysoce zjadliwej grypy ptaków) w jednym z gospodarstw w województwie pomorskim, informuje wszystkich posiadaczy drobiu i ptactwa ozdobnego, o istniejącym zagrożeniu, oraz o konieczności wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby w gospodarstwach. Więcej w załączeniu.

Anieli grają, urzędnicy śpiewają!

Urzędnicy z gniewskiego ratusza złożyli świąteczne życzenia mieszkańcom Gminy Gniew. I to śpiewająco! Dzisiaj, o godz. 19:00 na kanale YouTube Gniewska TV ukaże się klip, w którym pracownicy UMiG Gniew śpiewają kolędę pt. "Przybieżeli do Betlejem". Zapraszamy do oglądania!

Świąteczne iluminacje w gminie Gniew

Jak co roku Gniew stroi się na święta. Centrum miasta rozbłysło świątecznymi dekoracjami, które wprowadzają nas w klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Dekoracje w tym roku zamontowane zostały także w Wielkich Walichnowach, Piasecznie i Opaleniu, rozświetlając centra wsi. Mamy nadzieję, że umilą one mieszkańcom ten świąteczny czas!

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew głosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Gniew w 2021 r. Szczegóły w załączniku.

Umowa na przebudowę dróg osiedla Leśnego w Tymawie podpisana

Już w lipcu informowaliśmy Państwa o pozyskanej dotacji w wysokości 2 372 037 złotych na realizację pierwszego etapu przebudowy dróg gminnych wewnętrznych na osiedlu Leśnym w Tymawie wraz z niezbędną infrastrukturą. Po weryfikacji naszego wniosku, dzisiaj 23 grudnia miało miejsce zawarcie umowy, którą z ramienia gniewskiego samorządu podpisał Maciej Czarnecki Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w towarzystwie Marii Olszewskiej Skarbnik Gminy Gniew. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2021. 

Nieruchomość na sprzedaż. Ogłoszenie o przetargu

Prezes Zarządu INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie spółki w Gniewie przy ul. Wiślanej 6 (pokój nr 2) odbędzie się w dniu 26 stycznia (wtorek) 2021 r. o godz. 10:00 pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej objętej użytkowaniem wieczystym i własności budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość spółki INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., położonej w m. Ciepłe (gm. Gniew): Działka nr 82/7 o pow. 0,0530 ha obręb Ciepłe - cena wywoławcza 20.000,00 zł (netto). Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Gniew podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 grudnia 2020r., Zarządzeniem Nr 184/20 zatwierdzono: „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany ” stanowiący załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia.

Szlachetna paczka Gminy Gniew z Zakładem Produkcji Kruszyw LECA i M-GOPS

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki wraz z przedstawicielem firmy LECA Michałem Bąkowskim przy udziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie wsparli najbardziej potrzebujące rodziny z terenu gminy Gniew. Dzięki okazanej pomocy wiele rodzin będzie mogło spędzić nadchodzące święta w spokoju, choć na chwilę zapominając o trudnościach losu, jakie napotkały na swojej drodze.

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Burmistrz Miasta i Gminy Gniew składa wszystkim Mieszkańcom, Sympatykom i Przyjaciołom gminy Gniew najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i radości.

Nabór wniosków o dotacje z programu "Niepodległa" na 2021 rok

Do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59 można składać wnioski o dotacje z programu "Niepodległa" na 2021 rok. Środki są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Ul. Wyszyńskiego po remoncie

Zakończył się remont ulicy Wyszyńskiego, na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewie. Na 130 m drogi wyłożone zostały płyty Yomb, dzięki czemu ulica została utwardzona, co znacznie poprawi jakość poruszania się po niej i dojazd do zlokalizowanych przy drodze domów.

  • ul. Wyszyńskiego w Gniewie po remoncie
  • ul. Wyszyńskiego w Gniewie po remoncie

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej - wnioski o dofinansowanie można składać do 30 grudnia

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Orszakowy Koncert Kolęd „Panu dzięki oddawajmy!”

Już po raz trzeci Gniew obchodzić będzie Święto Trzech Króli. W Dzień Objawienia Pańskiego, w środę, 6 stycznia wspomnimy ewangelijne wydarzenia związane z narodzinami Jezusa. Dla uczestników wydarzenia przewidziano ciekawe konkursy noworoczne z atrakcyjnymi nagrodami od Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. Przebierzcie się w królewskie stroje i przybywajcie, cuda, cuda ogłaszając!

Fundacja SPINA realizuje ważny program

Programu SOS dla ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA jest to program, który wspiera życie od momentu poczęcia i służy pomocą rodzinie w trudnej sytuacji otrzymania diagnozy o chorobie dziecka i wynikającej z niej niepełnosprawności. Więcej w rozwinięciu.

Ojczysty – dodaj do ulubionych

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program przewiduje dofinansowanie projektów popularyzujących wiedzę o języku polskim (takich jak m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, gry, warsztaty, zabawy oraz portale internetowe). Wnioski o dotacje mogą składać samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, instytucje kościelne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Ostateczny termin składania wniosków upływa 11 stycznia 2021 r.

Konkurs! Zainstaluj aplikację BLISKO, wygraj nagrody!

Na oficjalnym fanpage'u Gniew - miasto z charakterem wystartował konkurs "Gmina Gniew BLISKO swoich mieszkańców", w którym do wygrania są m.in. dwa tablety. Wystarczy udostępnić pod postem zdjęcie zainstalowanej aplikacji BLISKO w swoim telefonie, polubić i udostępnić post oraz zaprosić trzech sąsiadów do wspólnej zabawy. Konkurs trwać będzie do 10 stycznia. Nie zwlekaj, warto być BLISKO!

Działalność LGD "Wstęga Kociewia" w pigułce

Przedstawiamy państwu newsletter Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”, a w nim m.in. informacje o naborach wniosków i lista podmiotów dofinansowanych, wśród których znalazła się również Gmina Gniew. Zachęcamy do lektury.

Protokół z konsultacji projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew na lata 2021-2025

Przedstawiamy protokół z konsultacji projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025. Szczegóły w załączniku.

Remont nawierzchni drogi na osiedlu św. Krzysztofa w Opaleniu

W Opaleniu przeprowadzono remont drogi głównej na osiedlu św. Krzysztofa. Inwestycja polegała na utwardzeniu drogi, poprzez ułożenie na niej kruszywa typu juman.

Nowy samochód dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie

Wczoraj, 29 grudnia miało miejsce przekazanie nowego samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie. Otrzymany pojazd będzie wykorzystywany do bieżącego transportu podopiecznych, ale też wyjazdów na różne imprezy z udziałem mieszkańców placówki. Gmina Gniew na ten cel pozyskała 90 000 złotych. Przyznane środki stanowiły 70 proc. maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

Nie zwalniamy tempa, uchwała budżetowa na 2021 rok podjęta

Dzisiaj, 30 grudnia podczas XXX Sesji Rady Miejskiej w Gniewie podjęto uchwałę budżetową na rok 2021. Decyzja ta pozwoli na realizację wielu strategicznych zadań dla Gminy Gniew, m.in. kontynuację procesu rewitalizacji polegającego na przebudowie kolejnych ulic okalających starówkę, budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), budowę wodociągów Rakowiec - Małe Wyręby - Wielkie Wyręby oraz Rakowiec – Bielica, budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w Wielkich Walichnowach, czy przebudowę ul. Kapinosa w Gniewie. Burmistrz serdecznie dziękuję radnym za podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021, która jest kluczową dla dalszego rozwoju Gminy Gniew. Dzięki temu możemy nie zwalniać tempa i mimo trudnych czasów dalej realizować zadania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy Gniew.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew wydał zarządzenie nr 193/20 w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniew w 2021 r. pn. "Prowadzenia Dziennego Domu Senior+ w Gniewie". Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Dokumenty planistyczne podjęte

Rada Miejska w Gniewie podjęła dzisiaj ważne uchwały planistyczne, w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego w mieście Gniew oraz uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew”. Dokumenty wyznaczają ważne kierunki działania gminy w zakresie użytkowania gminnej przestrzeni.

Rok 2021 Rokiem Zamku Gniewskiego – od upadku do świetności

Na sesji 30 grudnia, Rada Miejska w Gniewie podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2021 Rokiem Zamku Gniewskiego – od upadku do świetności. To nawiązanie do tegorocznych obchodów 100 rocznicy wybuchu wielkiego pożaru gniewskiej warowni.

Podjęto uchwałe ws. Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z NGO

Gmina Gniew przyjęła uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025”. Program jest dokumentem wyznaczającym kierunki i ramy współpracy samorządu gminy i organizacji na lata 2021–2025. Określa cele, zakres współpracy organów gminy z organizacjami, informacje o okresie realizacji programu, sposobie jego realizacji i wysokości środków planowanych na jego realizację.

31 grudnia - skrócony czas pracy urzędu

Uprzejmie informujemy, że w sylwestra (31 grudnia 2020 roku) Urząd Miasta i Gminy Gniew będzie czynny do godziny 12:00. Za niedogodności przepraszamy.

Umowa na projekt wodociagu Widlice podpisana

Wczoraj, 30 grudnia Maciej Czarnecki Burmistrz Miasta i Gminy Gniew podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Widlice Dolne i Widlice Górne. Realizacji zadania podjęła się firma AQUA-PROJECT, którą reprezentował jej właściciel Edward Smentek.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2021 Burmistrz Miasta i Gminy Gniew składa wszystkim Mieszkańcom naszej gminy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń i realizacji zamierzonych planów. Do siego roku!

Aplikacja BLISKO zastąpi usługę SMS WODA

Spółka Inwest-Kom w Gniewie informuje, że od 1 stycznia 2021 komunikaty o przerwach w dostawie wody dostarczane będą przez aplikację BLISKO (Nadawca: Miasto i Gmina Gniew, kategoria "Komunikaty i o ostrzeżenia"). Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Wiadomości SMS w ramach usługi SMS WODA nie będą już wysyłane.

Rozbudowa sieci wodociągowej Rakowiec - Bielica. Umowa z wykonawcą podpisana

Wczoraj, 30 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gniew w miejscowości Rakowiec-Bielica". W ramach rozbudowy planowane jest wykonanie blisko 5 kilometrów sieci wodociągowej. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze przetargu jest firma Termid Anna Błaszkowska. Koszt inwestycji to 1 193 100,00  zł, a przewidywany termin jej wykonania to koniec czerwca 2021 roku.

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.