Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Dokumenty planistyczne podjęte

Rada Miejska w Gniewie podjęła dzisiaj ważne uchwały planistyczne, w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego w mieście Gniew oraz uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew”. Dokumenty wyznaczają ważne kierunki działania gminy w zakresie użytkowania gminnej przestrzeni.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego w mieście Gniew

Procedura związana z przystąpieniem do sporządzania planu została podyktowana potrzebą zwiększenia możliwości inwestycyjnych gminy. Celem jest ustalenie przeznaczenia terenów zlokalizowanych w północnej części miasta Gniew za stacją paliw, zgodnych z kierunkami zagospodarowania określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Gniew.

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew”

Niniejsza zmiana to zmiana nr VI dotychczasowego dokumentu Studium i dotyczy czterech rozłącznych fragmentów obszaru gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 listopada 2019 r. wszczynającą procedurę zmiany Studium, celem zmiany jest uwzględnienie w dokumencie korekt w kierunkach zmian w przeznaczeniu terenów, wynikających ze złożonych wniosków. Wprowadzone korekty i zmiany nie zmieniają zasadniczych zasad i kierunków polityki przestrzennej gminy Gniew, a stanowią niewielką modyfikację dokumentu dotychczasowego i polegają na dodaniu zapisów odnoszących się do projektowanych nowych przeznaczeń terenów w części tekstowej dokumentu oraz wskazania w części graficznej obszarów objętych zmianą oraz nowych, zmienionych kierunków zmian w docelowych przeznaczeniach.

Data publikacji: 2020-12-30 15:21

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.