Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Uzupełniono kolejność szczepień przeciwko COVID-19

Do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 zostały wprowadzone regulacje polegające na uzupełnieniu kolejności szczepień przeciwko COVID-19 o nowe kategorie osób. Są też nowe grupy osób zwolnionych z kwarantanny.

Uzupełniono kolejność szczepień

Do grupy „zero” dopisano osoby zatrudnione w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Grupę pierwszą rozszerzono o osoby przebywające w hospicjum domowym oraz w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Zakwalifikowano do niej również osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Szczególnie dotyczy to osób z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 (a nie od wejścia w życie projektowanego rozporządzenia) – gdyż w tym okresie osoby te mają znacząco obniżoną odporność).

W tym punkcie dodano też osoby pracujące z dziećmi w regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W wyniku zmiany rozporządzenia w grupie pierwszej znaleźli się również strażnicy straży gminnych (miejskich).

Nowe grupy osób zwolnione z kwarantanny

Kolejną zmianą w rozporządzeniu jest zwolnienie z obowiązku kwarantanny przez osoby przekraczające granicę naszego kraju, jeżeli osoby te posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (chodzi o każdy rodzaj testu) wykonanego, przed przekroczeniem tej granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (rezultatu tego badania diagnostycznego).

Ponadto z zakazu prowadzenia usług hotelarskich wyłączono pobyty w hotelach i innych podmiotach świadczących usługi hotelarskie dziennikarzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu dziennikarza.

Z zakazu zgromadzeń wyłączono szkolenia i kursy dla strażników gminnych (miejskich) oraz konkursy, olimpiady i turnieje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), a także próbne zastosowanie materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Data publikacji: 2021-01-26 11:27

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.