Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Nielegalne wysypiska śmieci

Dbałość o przyrodę i zachowanie bogactwa lokalnej flory i fauny powinno być naszym wspólnym obowiązkiem. Obserwujemy niestety nieco inną postawę wśród społeczności, co nie napawa optymizmem. Dlatego też Burmistrz Miasta i Gminy Gniew przypomina wszystkim o bezwzględnym zakazie wyrzucania śmieci w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. Wspólnie w trosce o środowisko naturalne dbajmy o czystość i porządek i utrzymujmy cenne przyrodniczo walory krajobrazowe.

Dzikie wysypiska pojawiają się często i w miarę możliwości usuwane są na bieżąco. W tym roku wykryto kilka takich miejsc. Odpady wyrzucane są głównie do lasów oraz na działkach, stanowiących własność gminy, a także przy drogach publicznych. Apeluje się do mieszkańców miasta i gminy Gniew, w tym podmiotów gospodarczych o rozwagę i świadomość ekologiczną w niniejszym zakresie.

Tworzenie nielegalnych wysypisk śmieci jest naruszeniem przepisów prawa ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. 2020.797 z późn. zm.) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020.1439 z późn.zm.).

Nieprzestrzeganie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlega karze grzywny. Reagujmy na zaobserwowane sytuacje związane z wyrzucaniem odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Przypominamy, iż odpady bezpłatnie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w spółce INWEST-KOM w Gniewie, w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00. Organizowane są także zbiórki i wywóz odpadów wielkogabarytowych, z których mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy.

Data publikacji: 2021-04-16 12:00
  • Nielegalne wysypiska śmieci
  • Nielegalne wysypiska śmieci
  • Nielegalne wysypiska śmieci
  • Nielegalne wysypiska śmieci
  • Nielegalne wysypiska śmieci
  • Nielegalne wysypiska śmieci

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.