Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Gminna Gala Wolontariatu – społecznicy Gminy Gniew docenieni!

W czwartek, 2 grudnia na zamku w Gniewie odbyła się 14 Gminna Gala Wolontariatu. Podczas uroczystości nagrody i wyróżnienia przyznano najaktywniejszym animatorom, wolontariuszom, organizacjom społecznym oraz firmom prospołecznym. Po raz pierwszy w historii gminnej gali Burmistrz Miasta i Gminy Gniew przyznał nagrody w kategorii Inicjatywa Społeczna Roku 2021.

Nagrody społecznikom wręczyli osobiście włodarze naszej gminy: burmistrz Maciej Czarnecki, zastępca Joanna Kamińska oraz sekretarz Karolina Liebrecht.

 

Wolontariusz Roku 2021

Wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku otrzymał pan Marcin Gołyński, który chętnie włącza się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne, przede wszystkim sportowe. Jest otwarty na każdą pomoc. Wolontariacko prowadzi zajęcia badmintona na hali sportowej, wspierając tym samym organizacyjnie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w zapewnieniu mieszkańcom bogatej oferty rekreacyjnej. Wyróżniony dzieląc się swoim doświadczeniem zaraża do sportu wielu gniewian. Osobiście włącza się także w organizację sportowych przedsięwzięć i turniejów, wspierając ośrodek swoją wiedzą i umiejętnościami. Jako właściciel jednej z lokalnych firm niejednokrotnie udziela także wsparcia finansowego ośrodka, jak i innych podmiotów w gminie Gniew.

Kolejne wyróżnienie otrzymała Wiktoria Zawodzińska, związana z ruchem harceskim w gminie Gniew. Wyróżniona 2019 roku reaktywowała gromadę zuchenek. Młoda i zapalona harcerka rozpoczęła intensywne przygotowania do prowadzenia drużyny, kończąc szereg kursów, dzięki którym zdobyła umiejętności niezbędne w pracy z podopiecznymi. Dziś 11 Gniewska Gromada Zuchenek „Strażniczki Nadwiślańskiego Grodu” to silna organizacja, skupiająca grupę 19 młodych dziewcząt, które zgłębiają tajniki harcerskiego ruchu. I choć czas pandemii utrudnił gromadzie pracę, nie przeszkodziło to jej, by w pełni zaangażować się w pomoc przy organizacji chociażby tegorocznej Gniewskiej Parady Niepodległości.

Wolontariuszem Roku została pani Agata Potulska, prawdziwa miłośniczka zwierząt. Od ponad 5 lat wolontariacko działa w kwidzyńskim oddziale Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Fachową opieką przez laureatkę otoczone są szczególnie zwierzęta z terenu miasta i gminy Gniew, dla których wolontariuszka z własnej inicjatywy podejmuje przeróżne formy pomocy. Organizuje zbiórki funduszy na portalach internetowych, z których środki przeznacza na leczenie, dożywianie zwierząt i zapewnienie im domu. Sama także prowadzi tymczasowy dom dla kotów, którym stara się znaleźć odpowiedzialnych właścicieli. Wielbicielka czworonożnych przyjaciół pomaga także w odławianiu bezdomnych zwierząt, będąc nieocenionym wsparciem Gminnego Centrum Reagowania w Gniewie. Jej ogromny nakład pracy, poświęcenie i zaangażowanie również własnych środków finansowych w organizację pomocy bezdomnym i zagrożonym zwierzętom zasługują na najwyższe uznanie.

 

Animator Roku 2021

W tej kategorii kapituła przyznała jedno wyróżnienie, a otrzymała je Pani Patrycja Trowska, młoda, sympatyczna i niezwykle aktywna osoba, dla której znalezienie czasu na działalność społeczną nie stanowi żadnego problemu. Choć pracuje w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji nadprogramowo prowadzi zajęcia i animacje ruchowe podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie sołectw, w placówkach edukacyjnych czy w mieście. Dzieli się i zaraża swoją pozytywną energią i pasją do aktywnego trybu życia, który skutecznie promuje. Nie obce są jej także akcje charytatywne, w których niejednokrotnie brała udział, prowadząc na rzecz wsparcia potrzebującym maratony fitness i zajęcia zumby.

Nagrody główne w tej kategorii wędrują natomiast aż do trzech animatorów. Pierwszymi są Państwo Teresa i Jerzy Maliszewscy, od lat zaangażowani w aktywizację seniorów, działając prężnie w Klubie Seniora „Wesoła Jesień” w Gniewie. To w dużej mierze dzięki właśnie tej parze, przez cały rok organizowane są dla seniorów różne spotkania towarzyskie oraz cieszące się ogromną popularnością wycieczki. Dzięki towarzyskiemu usposobieniu pani Teresy i Pana Jerzego, nienagannemu ku uciesze wszystkim zdrowiu i chęci działania w środowisku seniorskim, gniewski Klub Seniora współpracuje także z klubami, zrzeszającymi osoby starsze już nie tylko z terenu gminy Gniew, ale i całego powiatu tczewskiego i starogardzkiego.

Drugą statuetkę w tej kategorii otrzymał Pan Łukasz Ogonowski. Od la związany jest ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych – Gniew oraz organizacją ekologiczną Eko-Centrum Heliantus, dzięki którym w mieście i gminie Gniew realizowanych jest szereg ciekawych inicjatyw i projektów. Kandydat mocno zaangażowany jest także w działalność organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy. Prowadzi Lokalne Centrum Wsparcia, należy także do Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych, nadzorując jej pracę. Zawsze otwarty na nowe pomysły i gotowy do działania, służy wielokrotnie fachowym doradztwem i pomocą, bardzo często wykraczającą poza zakres przydzielonych mu zadań. Swoją wszechstronną wiedzą wspiera nadprogramowo nie tylko organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, ale także gniewski samorząd.

Ostatnia z nagród w tej kategorii powędrowała do pana Tadeusza Kordeckiego, który przejawia cechy prawdziwego animatora  i koordynatora. Prowadzi szereg akcji, które w szczególności uznać można za trudne,  a niekiedy nawet niebezpieczne. Laureat potrafi pogodzić obowiązki służbowe i koordynować pracę podległych mu jednostek straży tak, by w napiętym grafiku codziennej pracy wesprzeć jeszcze swoim zapleczem osobowym i technicznym Gminę Gniew i podległe jej jednostki. Pan Tadeusz angażuje się między innymi w organizację weekendowych wydarzeń kulturalnych, akcje organizacji transportu czy w świąteczne strojenie miasta. To osoba, na którą można liczyć zawsze i wszędzie. Dzięki dobrej organizacji tego właśnie animatora i jego nieustannej mobilizacji do działania na rzecz wspólnego dobra, podejmowane w gminie Gniew przedsięwzięcia stają się znacznie łatwiejsze.

 

Organizacja Społeczna Roku 2021

W tej kategorii kapituła przyznała dwa wyróżnienia. Pierwsze przyznano Grupie Aktywni Walichnowianie, która powstała trzy lata temu z inicjatywy młodych i aktywnych mieszkańców Niziny Walichnowskiej. Jednym z pierwszych działań grupy była realizacja projektu „Smacznie Zręcznie i Wdzięcznie”, dofinansowanego z programu Działaj Lokalnie. Grupa aktywnie włącza się w organizację corocznego, dożynkowego Festynu Parafialnego w Wielkich Walichnowach, który organizuje wspólnie z miejscową parafią. Wydarzenie integruje nie tylko mieszkańców gminy Gniew ale także sąsiedniej gminy Pelplin. Dzięki jej zaangażowaniu świetlica wiejska w Wielkich Walichnowach zaczęła znowu tętnić życiem, a mieszkańcy zbliżyli się do siebie, z wielkim zainteresowaniem czekając na kolejne ciekawe inicjatywy.

Kolejne wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Piasecznie. Organizacja skupia wokół siebie wolontariuszy, którzy są gotowi nieść pomoc potrzebującym o każdej porze dnia i nocy. Swój wolny czas jej członkowie poświęcają pracom społecznym, nieustannie doskonaląc swoje umiejętności, aby utrzymać jednostkę w gotowości. Organizacja jest również bardzo zaangażowana w życie społeczności lokalnej, włącza się w organizację festynów tematycznych i imprez organizowanych w gminie Gniew.

Nagrody główne w tej kategorii przyznano dwóm podmiotom. Pierwszą otrzymała Schola Szkolno – Parafialna Biedronki z Piaseczna, która działa od 2008 roku przy Szkole Podstawowej imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Sanktuarium Maryjnym w Piasecznie. Jej dyrygentem i opiekunem od samego początku jest Pan Krystian Zimny, ogromnie zaangażowany w muzyczny rozwój swoich podopiecznych. Zespół prezentuje się na licznych wydarzeniach kulturalnych i kościelnych. Uczestniczy także w konkursach, zarówno na szczeblu gminnym jak i krajowym, w których zdobywa wiele wyróżnień i statuetek, co dowodzi tylko jego wielkiemu doświadczeniu.

Druga nagroda główna w tej kategorii otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie. Laureat wspiera lokalne organizacje i instytucje przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, prowadząc pokazy, udostępniając swój sprzęt, zabezpieczając imprezy pod względem bezpieczeństwa. Prowadzi też szeroką akcję szkoleniowo – wychowawczą skierowaną do dzieci i młodzieży. Najważniejszą jednak częścią jej działalności jest ratowanie życia ludzkiego i zdrowia, ochrona mienia, walka z zagrożeniami i żywiołami. Angażują się w działania nie tylko w Gniewie. Za swoją trudną pracę w ostatnich latach docenieni zostali m.in. przez Ministra Spraw Wewnętrznych za współuczestnictwo w akcji ratunkowej w Rytlu oraz wyróżnieni za działania na rzecz ratowania mienia firmy IGLOTEX w Skórczu.

 

Firma Prospołeczna Roku 2021

W tej kategorii kapituła przyznała dwa wyróżnienia. Jako pierwsza wyróżniony został Hotel Na Wzgórzu - znana na lokalnym rynku firma, z której usług od lat korzystają mieszkańcy gminy Gniew. Przedsiębiorstwo wspiera inicjatywy i wydarzenia podejmowane przez lokalną społeczność, udzielając pomocy organizacyjnej oraz finansowej. Podmiot aktywnie włącza się w cykliczne turnieje piłki siatkowej, w szczególności plażowej, której jest oficjalnym patronem. Firma stanowi wsparcie cateringowe na wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez podmioty działające na terenie gminy Gniew, służąc zawsze fachową radą i nie odmawiając pomocy.

Drugie wyróżnienie powędrowało do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich z Grudziądza, które od stycznia ubiegłego współpracuje z Gminą Gniew w zakresie wywozu odpadów komunalnych. Jego wsparcie często wykracza poza ustalony zakres obowiązków, objętych umową. To dzięki ponadprogramowemu wsparciu tego zakładu i pomocy niefinansowej, organizatorom lokalnych imprez udzielana jest pomoc w postaci nieodpłatnego wynajmu kontenerów śmietnikowych. Zarząd przedsiębiorstwa aktywnie odpowiada także na zaproszenia wspierania finansowego lokalnych przedsięwzięć, w ramach których mieszkańcom gminy Gniew wręczane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Nagroda główna w tej kategorii przyznana została Spółce Veolia Północ, która już od kilku lat aktywnie wspiera lokalne inicjatywy. Spółka chętnie wspiera przedsięwzięcia sportowe. Jest również tytularnym sponsorem biegowego wydarzenia, organizowanego w mieście. Dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu laureata uczestnicy tej imprezy otrzymują ciekawe nagrody rzeczowe i mogą brać udział w szeregu atrakcji towarzyszących przedsięwzięciu. Firma wspiera nie tylko jednostki organizacyjne w gminie, ale często i pozytywnie odpowiada także na propozycje współpracy z gniewskim samorządem, nigdy nie zawodząc. Z własnych środków finansowych przedsiębiorstwo realizuje też inwestycje, służące poprawie jakości życia mieszkańców.

 

Inicjatywa Społeczna Roku 2021

W tej kategorii kapituła wyróżniła dwie inicjatywy. Pierwsza, Wybieg dla psów w parku miejskim jest pomysłem mieszkańców miasta zrealizowanym w ramach inicjatywy lokalnej. Dzięki projektowi w parku miejskim powstało przyjazne dla wszystkich właścicieli psów miejsce, w którym można aktywnie spędzić czas na zabawie i spacerach ze swoimi pupilami. To prawdziwa gratka dla każdego czworonoga i jego opiekuna, która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Nadmienić należy, że to jedyne takie miejsce w całej gminie, które powstało z myślą o czworonożnych przyjaciołach.

Kolejna wyróżnioną inicjatywą był oddział internetowego Radia SoVo, działającego przy Gniewskim Uniwersytecie III Wieku, dzięki której seniorzy z gminy Gniew jeszcze bardziej poszerzyli swoje umiejętności. Tym razem z zakresu kompetencji cyfrowych, poznając od podszewki funkcjonowanie portalu radiowego czy tworzenia materiałów audio i wideo. Seniorzy nieustannie doskonalą także swój warsztat dziennikarski. I choć jest to inicjatywa stosunkowo młoda, bo powstała w lutym tego roku, ma już na swoim koncie 19 audycji radiowych, promujących miasto i gminę Gniew oraz działania, mające na celu aktywizację starszych środowisk.

Nagrodę główną w tej kategorii wręczono inicjatywie modernizacji terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Pieniążkowie, w realizację której włączyła się cała społeczność wiejska. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu sołtys wsi w przygotowanie placu zabaw dla najmłodszych na terenie rekreacyjnym przy jeziorze, udało się zmobilizować liczną grupę mieszkańców, którzy zakasali rękawy i wspólnymi siłami odrestaurowali drewniane elementy placu. Nie bojąc się też ciężkiej, fizycznej pracy podjęli się także uporządkowania brzegu jeziora.

 

W nagrodę dla społeczników wystawiony został musical „Zakochani w Kulturze”, przygotowany przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Gniewie. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Organizatorzy uroczystości dziękują Spółce Zamek Gniew za bezpłatne użyczenie dziedzińca na potrzeby organizacji gali oraz firmie hansSOUND Paweł Godula za nagłośnienie i oświetlenie wydarzenia.

Data publikacji: 2021-12-03 12:23
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie
 • Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie

« wstecz

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.