Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Dodatek osłonowy do gazu - złóż oświadczenie do 15 marca

Elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej są rozwiązania, które mają złagodzić skutki historycznie wysokich cen gazu ziemnego. Dzięki nim, poza wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, taryfą objęte zostały również liczne instytucje i jednostki gminne. Aby uzyskać ochronę z mocą od 1 stycznia 2022 r., oświadczenie należy złożyć do 15 marca br.

W efekcie tych zmian ceny taryfowe zatwierdzane przez Prezesa URE będą teraz dotyczyły nie tylko odbiorców w gospodarstwach domowych, ale będą mogły z nich korzystać również:

1) wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
2) podmioty, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, w lokalach podmiotów, o których mowa niżej, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby określone w przepisie lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach
domowych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych niżej,
3) podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,
4) jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
5) noclegownie i ogrzewalnie,
6) jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zast ępczej,
7) podmioty systemu oświaty,
8) uczelnie,
9) podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce,
10) kościoły i inne związki wyznaniowe,
11) podmioty prowadzące działalność kulturalną i archiwalną,
12) ochotnicze straże pożarne,
13) placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,
14) rodzinne domy pomocy,
15) centra i kluby integracji społecznej,
16) warsztaty terapii zajęciowej,
17) organizacje pozarządowe,
18) spółdzielnie socjalne.

Jak skorzystać z taryf? Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi oraz wskazanymi wyżej podmiotami u żyteczności publicznej powinny złożyć odpowiednie oświadczenia swojemu dostawcy. Jest to warunek objęcia uprawnionych odbiorców ochroną taryfową, czyli stabilnymi opłatami za gaz ziemny.

Wzory oświadczeń zawarte są w załącznikach do rozporządzenia.

Aby uzyskać ochronę z mocą od 1 stycznia 2022 r., oświadczenie należy złożyć do 15 marca br.

Data publikacji: 2022-03-04 12:01

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.