Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Wyroby zawierające azbest w gminie Gniew usunięte

Gmina Gniew zakończyła realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniew ” w ramach umowy WFOŚ/D/II-1/7033/2021/AZBEST-2021. Projekt, który jest kontynuacją Programu Priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program finansowania wyrobów zawierających azbest”, polegał na udzieleniu dotacji osobom, które usunęły wyroby zawierające azbest z obiektów budowlanych.

Realizacja zadania była możliwa, dzięki dofinansowaniu w formie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (NFOŚiGW). Zgodnie z warunkami regulaminu konkursu pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2021) istniała możliwość pozyskania do 100% dofinansowania na realizacje ww. zadania jednak:

  1. „nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
  2. nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Do projektu przystąpiło 20 beneficjentów, 9 z nich zrealizowało i rozliczyło zadanie w 2021 roku, 2 beneficjentów w 2022 roku. Łącznie w prawidłowy sposób usunięto pokrycia azbestowe z 11 dachów budynków położonych na terenie gminy Gniew. Z czego z 4 nieruchomości dofinansowano demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu a 7 transport i unieszkodliwienie azbestu. Wszystkie prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska i przepisami BHP.

W wyniku realizacji zadania usunięto blisko 2129,00 m2 eternitu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku czego przekazanych zostało do unieszkodliwienia około 29,639 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania  wyniósł 11 977,00 zł brutto, dofinansowania w formie dotacji stanowiło 100% kosztu kwalifikowanego z czego kwota 9793,00 zł została wypłacona beneficjentom w 2021 roku, natomiast 2 184,00 zł w 2022 roku.

Informacje dotyczące konkursu pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2021) dostępne na stronie www.wfos.gdansk.pl.

Data publikacji: 2022-06-11 10:29
  • Logo WFOŚiGW w Gdańsku
  • Logo NFOŚiGW

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.