Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 • węzeł cieplny;
 • pompa ciepła;
 • kocioł gazowy kondensacyjny;
 • kocioł olejowy;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii (OZE):

 • modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.;
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • wymiana stolarki zewnętrznej (okna/drzwi/bramy garażowe);
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna;
 • audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy.

Formy dofinansowania:

 • dotacja;
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
 • dotacja z prefinansowaniem.

Warunki finansowe

Maksymalne kwoty dotacji:

 • podstawowy poziom dofinansowania: 41 tys. zł
 • podwyższony poziom dofinansowania: 59 tys. zł
 • najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

 • podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł
 • podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł
 • najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Dodatkowo audyt energetyczny 1 200 zł.

Przygotowanie wniosku

 1. Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego/wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 2. Dodatkowe warunki, które musi spełnić Wnioskodawca:
  a. przy podstawowym poziomie dofinansowania: dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł
  b. przy podwyższonym poziomie dofinansowania:
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
 1. przy najwyższym poziomie dofinansowania:
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie
 1. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z Programem.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na Portalu Beneficjenta.

Sposób składania wniosków

 • Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW https://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez portal gov.pl.
 • Wniosek należy podpisać elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 • W przypadku braku takiego podpisu, należy po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukować formularz, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w danej gminie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.czystepowietrze.goc.pl.

Data publikacji: 2022-10-04 14:10

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.