Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

„Dolina Dolnej Wisły” PLB 040003 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

Na odcinku od Włocławka do Przegaliny rozciąga się obszar specjalnej ochrony – „Dolina Dolnej Wisły” wyznaczony na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dn. 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków. Na tym terenie Wisła zachowuje naturalny charakter. Płynie powoli, naturalnym korytem obfitującym w namuliska, wysepki i piaszczyste łachy. W pobliżu rzeki znajdują się liczne starorzecza oraz torfowiska niskie. Brzegi porośnięte są zaroślami wierzbowymi i łęgami, występują także pola uprawne i pastwiska. Skarpy rzeczne są doskonałym miejscem do rozwoju muraw kserotermicznych oraz grądów zboczowych. Gatunki ptaków, których liczebność kwalifikuje ostoję do międzynarodowej ostoi ptaków (tzw. Gatunki kwalifkujące): Gągoł, Derkacz, Rybitwa białoczelna, Zimorodek. Inne gatunki ptaków wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, stwierdzone w ostoi: Nur rdzawoszyi, Nur czarnoszyi, Bąk, Czapla nadobna, Czapla biała, Bocian czarny, Bocian biały, Łabędź czarnodzioby, Łabędź krzykliwy, Bernikla białolica, Bielaczek, Trzmielojad, Kania czarna, Kania ruda, Bielik, Błotniak zbożowy, Błotniak łąkowy, Rybołów, Pustułeczka, Drzemlik, Zielonka, Żuraw, Szablodziób, Siewka złota, Batalion, Szlamnik, Łęczak, Terekia, Mewa czarnogłowa, Mewa mała, Rybitwa wielkodzioba, Rybitwa rzeczna, Rybitwa białowąsa, Rybitwa czarna, Zimorodek, Kraska, Dzięcioł czarny, Dzięcioł średni, Świergotek polny, Pokrzewka jarzębata, Gąsiorek.

Data publikacji: 2015-11-04 15:39
  • „Dolina Dolnej Wisły” PLB 040003 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
  • „Dolina Dolnej Wisły” PLB 040003 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
  • „Dolina Dolnej Wisły” PLB 040003 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.