Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

"Czyste powietrze miasta i gminy Gniew – edycja 2015"

Informujemy, że w dniu 9 listopada 2015 r. miasto i gmina Gniew podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji w 2015 r. zadania pn.: "Czyste powietrze miasta i gminy Gniew – edycja 2015" do kwoty 5 530,00 zł.

Do konkursu zakwalifikowano trzy wnioski złożone przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniew, którzy podpisali z gminą umowę na dofinansowanie.

Redukcję szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery uzyskaliśmy poprzez:
- wymianę źródła ciepła (piec opalany węglem) na piec/kocioł opalany biomasą – 2 inwestycje
- ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem/koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych – 1 inwestycja

Według rozliczeń przedłożonych przez uczestników konkursu całkowity koszt kwalifikowany wynikający z faktur wyniósł 28 835,00 zł brutto, z czego gmina Gniew dokonała refundacji udokumentowanych kosztów kwalifikowanych na kwotę 9 801,75 zł brutto, z czego 4 760,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Konkurs realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego.

W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:
pyły ogólne – 0,223 (Mg/rok)
SO2 - 0,114 (Mg/rok)
NOx - 0,001 (Mg/rok)
CO - 0,496 (Mg/rok)
CO2 - 23,029 (Mg/rok)
emisja równoważna - 1,012 (Mg/rok)

Celem realizowanego zadania jest ograniczenie poziomu zanieczyszczeń powietrza powodowanego tzw. ,,niską emisją”. Jakość powietrza ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego tak ważne jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja.

Data publikacji: 2015-12-07 14:42

drukuj ("Czyste powietrze miasta i gminy Gniew – edycja 2015")

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.