Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Dr hab. Małgorzata Grupa

Małgorzata Grupa swoim zapałem oraz aktywnością naukową zachęca swoich studentów oraz absolwentów Instytutu Archeologii do podejmowania coraz to nowych wyzwań archeologicznych. Jednym z nich okazały się wykopaliska w Gniewie. Mające trwać rok, terenowe metody badawcze przeprowadzane w obrębie kościoła pw. św. Mikołaja w Gniewie, na tyle odkryły nieznane dotąd fakty z życia tutejszej ludności, że związały wykładowczynię
z miastem na kolejne lata.

Dr hab. Małgorzata Grupa (ur. 17. 10. 1958 r. w Toruniu) studiowała archeologię ze specjalnością konserwacja zabytków archeologicznych. Od 1982 roku jest pracownikiem Pracowni Dokumentacji i Konserwacji Zabytków Archeologicznych Instytutu Archeologii UMK w Toruniu gdzie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Doktoryzowała się na tej uczelni w 2003 roku a habilitowała w roku 2013. 

Jest autorką wielu publikacji (w języku polskim i angielskim) związanych z konserwacją i kulturą materialną średniowiecza i czasów nowożytnych. Uczestniczyła w ponad pięćdziesięciu sympozjach naukowych w Polsce i zagranicą. W swoich opracowaniach porusza głównie zagadnienia związane z tkaninami i kostiumologią. Jedną z pierwszych pozycji, w której widnieje jako autorka wydano już w 1983 roku. Kolejne siedemdziesiąt cztery publikacje o odkryciach archeologicznych, będące sprawozdaniem z wykopalisk, stanowiące materiały i prace dotyczące konserwacji jedwabnych tkanin, monet, drewna i innych znalezisk są wydawane nieprzerwanie aż do dzisiaj.

Zajmowała się konserwacją zabytków wydobytych z dołów śmierci oficerów polskich zamordowanych przez NKWD w Charkowie, Miednoje, Katyniu i Kijowie, zabytków z obozów zagłady Żydów w Bełżcu i Sobiborze, szatświeckich i liturgicznych wydobytych z krypt kościołów w Lubiniu, Gdańsku, Toruniu, Lublinie, Końskowoli, Szczuczynie, Pszczynie, Gniewie i in. W ostatnich latach prowadziła badania na późnośredniowiecznych i nowożytnych
cmentarzach oraz w kryptach w Płonkowie, Szczuczynie, Gniewie, a także w obozie zagłady Oświęcimiu –Brzezince.

Za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, działalność naukowo-dydaktyczną, konserwację zabytków oraz współpracę z instytucjami naukowymi nadano jej m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, przyznano Nagrodę Unii Europejskiej oraz Nagrodę Ministra Kultury. Za swoje zaangażowanie oraz pomoc w ocaleniu pamięci o niewinnie zgładzonych przez sowieckie NKWD w 1940 roku Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” z Łodzi wręczyło jej Medal Pamiątkowy.

Dokonując nowych odkryć archeologicznych w Gniewie, odbierana jest przez mieszkańców miasta jako osoba niezwykle ciepła, o ogromnej wiedzy nt. miasta, potrafiąca się tą wiedzą w sposób niezwykle przystępny dzielić. W 2014 roku, pani Małgorzata Grupa wraz ze swoim zespołem przygotowała niezwykły, cieszący się ogromną popularnością, spektakl historyczny pn. „Moda w obliczu śmierci, czyli sen archeologa”. Za pomocą strojów uszytych na podstawie reliktów odzieży grobowej znalezionej w różnych kryptach i grobach usytuowanych na terenie całej Polski opowiadali oni o historii Gniewu i codziennym życiu jego mieszkańców od wczesnego średniowiecza do XIX wieku. Wykładowczyni na zakończenie miesięcznego etapu wykopalisk w Gniewie, corocznie, przygotowuje także konferencję prasową. Dzięki przygotowywanym przez nią materiałom Gniew zaistniał nie tylko w lokalnej prasie, ale również w ogólnopolskich materiałach prasowych. Ponadto wynikiem zainteresowania dr Grupy Gniewem, jest wydana praca naukowa stanowiąca podsumowanie dotychczasowych odkryć. Efekty badań dotyczące ziemi gniewskiej ujęte są również w wielu innych jej pracach, artykułach i materiałach podsumowujących wykopaliska. Dotyczą one między innymi znalezionych w Gniewie kilku tysięcy szkieletów, fragmentów tkanin, w tym ornatów, jedwabnych żupanów i szat grobowych, monet krzyżackich, pogańskich dzbanów oraz pojedynczych trumien bogato obitych, świadczących o dobrej sytuacji materialnej pochowanych Gniewian.

Opisana działalność naukowa i badawcza doktor habilitowanej Małgorzaty Grupy, jej zaangażowanie w poznawanie historii ziemi gniewskiej oraz okazywane wielokrotnie naszym mieszkańcom, instytucjom, organizacjom przychylność i życzliwość dały podstawę do nadania jej tytułu Przyjaciela Gniewu.

Tytuł Przyjaciel Gniewu dr hab. Małgorzacie Grupie nadano zarządzeniem nr 104/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 25 września 2014 r. podczas uroczystej Sesji, jaka miała miejsce 25 września w Sali Kameralnej gniewskiej biblioteki.

 • Dr hab. Małgorzata Grupa

Polecamy

 • znajdź adres
 • cag
 • Heliantus
 • Inwest-Kom
 • Zamek
 • GOS
 • Geoportal
 • GOM
 • FP
 • Starostwo
 • Pomorskie 2020
 • planer kulturalny
 • PCI
 • Drogi dla natury
 • Eko-inicjatywa
 • Biblioteka
 • Kampania antyazbestowa
 • Fundusze europejskie
 • Gospodarka odpadami
 • Dofinansowania z WFOŚ i GW
 • Parafia
 • Ostańce
 • dps
 • mikroporady
 • gospel
 • karta dużej rodziny
 • veolia
 • rewitalizacja
 • MGOPS

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Kontakt
[obiekt mapy]
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.