Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Stań się kronikarzem swoich czasów

Uroczystość podsumowująca pierwszy semestr roku akademickiego Gniewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a jednocześnie inaugurująca na uczelni Rok Kronikarzy Gniewskich, odbyła się w czwartek, 28 stycznia. Wydarzenie było wspaniałą okazją do zapoznania się z treściami kronik, pamiętników i wspomnień, opisujących historię Gniewu.

Swoją obecnością, uroczystość uświetnili Burmistrz Miasta i Gminy Gniew –  Maria Taraszkiewicz - Gurzyńska, dyrektor PiMB w Gniewie –  Jadwiga Mielke, dyrektor ZSP w Gniewie - Wioletta Połomska, kierownik Referatu Promocji i Informacji  -  Magdalena Frost – Guz, przedstawiciele firmy Inwerst – Kom w Gniewie - Bartosz Pokacki i Małgorzata Fortuna.

Rada Miejska w Gniewie przyjęła uchwałę ogłaszającą rok 2016 Rokiem Kronikarzy Gniewskich 30 grudnia 2015 r. Jak czytamy w uzasadnieniu: „Dzieje ziemi gniewskiej wiążą się z najdawniejszymi dziejami Pomorza. (…)Odtwarzanie jej przebogatej historii nie byłoby dzisiaj możliwe, gdyby nie praca wielu badaczy i historyków, którzy z ogromnym oddaniem, wytrwałością i pieczołowitością spisywali dzieje tej ziemi i jej mieszkańców, przyczyniając się do budowy poczucia tożsamości zarówno wśród im współczesnych, jak i przyszłych pokoleń. Ogłaszając rok 2016 „Rokiem Kronikarzy Gniewskich”, oddajemy hołd i składamy podziękowanie wszystkim osobom, które dostrzegając i doceniając piękno i bogactwo Gniewu i okolic, oddali swe usługi na rzecz odkrywania ich kart historii. Celem nadrzędnym jest również upamiętnienie tych osób oraz spuścizny, którą po sobie pozostawili”.

Wykład inaugurujący pt. „Kroniki i kronikarze Ziemi Gniewskiej” wygłosił pan Bogdan Badziong. Było to wystąpienie niezwykle ciekawe, odkrywające przed słuchaczami GUTW nieznane jeszcze słuchaczom karty historii Gniewu, zachęcające do sięgania po opracowania dot. historii Ziemi Gniewskiej i jednocześnie inspirujące zebranych, żeby zapisywać własne wspomnienia o wydarzeniach, tradycjach, ludziach, którzy swoją pracowitością, żyłką społecznikowską pięknie wpisali się w historię naszej Małej Ojczyzny.

Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III Wieku także wniosło swój wkład w obchody  Roku Kronikarzy Gniewskich. Została przygotowana ulotka, w której zebrano najważniejsze informacje o kronikach i osobach, spisujących dzieje naszej ziemi. Jej autorką jest pani Iwona Kitta, której społeczność uniwersytecka serdecznie dziękuje. Słowa podziękowania należą się także panu Bogdanowi Badziongowi za konsultację, pani Paulinie Raińskiej z RPI za stronę graficzną i pani Teresie Koślickiej za złożenie ulotki.

W  I semestrze roku  2015/2016 słuchacze Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku wzięli udział w projekcie „Leby. Historia kupiectwa gniewskiego”. Słuchaczom i gościom GUTW zaprezentowano część historyczną wystawy, jaka została otwarta w grudniu 2015 r. Prowadząca spotkanie, pani Walentyna Czapska zwróciła się do zebranych z prośbą i wezwaniem, by stać się kronikarzami naszych czasów. Słuchacze GUTW zostali poproszeni o wspomnienia i zdjęcia, związane ze Starym Miastem w Gniewie, które zostaną potraktowane jako rodzaj pracy semestralnej i tym samym warunek zaliczenia IV semestru.
W końcowej części spotkania p. W. Czapska krótko podsumowała działalność Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku oraz podziękowała słuchaczom za rozwijanie zainteresowań i pasji, pogłębianie wiedzy, dbałość o utrzymywanie sprawności fizycznej. Zarząd Stowarzyszenia GUTW wyróżnił panią Danutę Goździkowską - studentkę, która brała udział we wszystkich zajęciach organizowanych w I semestrze. Dała się też poznać jako utalentowana malarka i zaangażowana w działalność grupy DUET - aktorka, scenograf  i asystent reżysera.
Nowym słuchaczom GUTW zostały wręczone uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia, a wszystkim studentom – indeksy z zaliczeniami zajęć, jakie odbywały się w I semestrze.
 

Data publikacji: 2016-02-10 12:15

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.