Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Propozycje zagadnień do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza do zapoznania się z propozycją zagadnień badawczych zgłaszanych przez Województwo Pomorskie do Regionalnych Agend Naukowo Badawczych (RANB). Na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dokona agregacji nadesłanych tematów i przygotuje listę RANB, w ramach której ogłoszony zostanie konkurs finansowany ze środków Poddziałania 4.1.2. POIR.

W celu realizacji instrumentu pn. Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (RANB) przewidującego dofinansowanie projektów badawczych ze środków Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz wypełnienia zapisów art. 5 ust. 2 pkt. 1b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Pomorskiego (podobnie jak inne samorządy województw) został zobligowany do zgłoszenia do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zagadnień badawczych wynikających z regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Celem Poddziałania 4.1.2 POIR jest wsparcie projektów, polegających na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanych przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw, przy czym liderem projektu będzie jednostka naukowa. Budżet wsparcia w ramach RANB wynosi 98 mln euro  i jest dostępny dla wszystkich województw. Wsparcie będzie udzielane przez NCBR zgodnie z procedurą konkursową przewidzianą dla działań w ramach POIR.  Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla POIR, nabór wniosków dla Poddziałania 4.1.2 planowany jest na IV kwartał 2016 roku. Więcej informacji dotyczących Poddziałania 4.1.2 dostępne jest na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/poddzialanie-412

W województwie pomorskim proces identyfikacji Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) oparty był na podejściu oddolnym, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi środowiskami gospodarczymi i naukowymi. Inteligentne Specjalizacje Pomorza, zidentyfikowane jako najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia budowania kapitału badawczo-rozwojowego w regionie to:

  • ISP 1: Technologie offshore i portowo-logistyczne
  • ISP 2: Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
  • ISP 3: Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie
  • ISP 4: Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

W toku negocjacji z podmiotami identyfikującymi się z ISP ustalono priorytetowe kierunki badawcze odnoszące się do problemów badawczych, których rozwiązanie jest kluczowe dla rozwoju danej specjalizacji.

Podstawą do sformułowania propozycji kierunków badawczych zgłaszanych przez Województwo Pomorskie na potrzeby RANB są zakresy przedmiotowe ISP oraz priorytetowe kierunki badawcze, które zostały uzgodnione w Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Pomorskiego w drodze Uchwały nr 72/110/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (http://drg.pomorskie.eu/porozumienia-isp).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania uwag do powyższej propozycji zagadnień badawczych, proponowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach RANB. Ewentualne uwagi powinny mieć charakter precyzujący i mieścić się w zakresie tematycznym wynikającym z Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Modyfikacje merytoryczne, w tym dodawanie nowych priorytetowych kierunków badawczych będzie rozważane w dalszej kolejności, w ramach prac tzw. Rad Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, które zgodnie z zapisami Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza zostaną utworzone oddzielnie dla każdej ISP w celu współdziałania na rzecz ich rozwoju. Do kompetencji Rad ISP należeć będzie m.in. występowanie do Samorządu Województwa z wnioskiem o rewizję Porozumień na rzecz ISP.

Uwagi do propozycji zagadnień badawczych proszę przysyłać do dnia 11 marca 2016 r. na adres: a.kaczorowska@pomorskie.eu

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Alicją Kaczorowską-Rohde,
tel. 58 32 68 712

Zakres tematyczny i zagadnienia badawcze proponowane do RANB dostępne są w ponizszym załaczniku.

 

Data publikacji: 2016-02-26 08:55

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.