Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Ruszyły konsultacje!

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystywania.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii na temat planowanych zmian w zakresie finansowania podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które na terenie gminy Gniew prowadzą działalność sportową i realizują zadania celu publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

Projekt uchwały jest dostępny w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gniew.pl oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy Gniew www.gniew.pl oraz w formie papierowej w Referacie Społecznym Urzędu Miasta i Gminy Gniew.

Konsultacje potrwają od dnia 7 do 10 marca br. Wydarzeniem kończącym konsultacje będzie spotkanie dla osób zainteresowanych, które odbędzie się w dniu 10 marca o godzinie 13.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew.

Uwagi, opinie, wnioski do projektu Uchwały można składać do dnia 10 marca w formie pisemnej na specjalnych formularzach załączonych do ogłoszenia w jeden ze wskazanych niżej sposobów:

  1. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew (liczy się data wpływu do urzędu),

  2. pocztą elektroniczną na adres rsp-kierownik@gniew.pl lub rsp@gniew.pl

  3. osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Gniew w godzinach pracy Urzędu.

Protokół zawierający wyniki konsultacji podany zostanie do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, przez ich opublikowanie w BIP, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gniew.

Data publikacji: 2016-03-02 15:38
  • Ogłoszenie

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.