Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Zmiany w sporcie

Podczas obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Gniewie VII kadencji, która odbyła się 30 marca 2016 r, rajcy podjęli uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

Intencją podjęcia tej uchwały ma być stworzenie możliwości do poprawy warunków uprawiani sportu, zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Gniew do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe, osiągnięcia wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych oraz upowszechnianie i krzewienia kultury fizycznej w gminie.

Uchwała ma na celu uporządkowanie i ujednolicenie sposobu finansowania działalności sportowej na terenie Gminy Gniew, określa cele publiczne, które mają sprzyjać rozwojowi sportu, daje nowe możliwości organizacjom.

Dokument jest odpowiedzią na wnioski klubów sportowych, które w zmianie systemu finansowania upatrują się zwiększenia możliwości rozwoju dla swoich organizacji. Podział środków w systemie konkursu będzie działał motywująco na organizacje, wpłynie na wzmocnienie ich potencjału oraz przygotuje do aplikowania o środki finansowe z innych źródeł.

Podstawą prawną do podjęcia uchwały jest art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014r., poz. 715 z późn. zm.). W świetle wskazanego przepisu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego wskazanego w art.27 ust.1 w/w ustawy , wskazując cel publiczny z zakresu sportu.

Zgodnie z art.28 ustawy o sporcie klub sportowy działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymać dotację , która ma służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona na cele wymienione w art.28 ust.2, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Uchwała nie niesie za sobą skutków finansowych, ponieważ środki, które zostaną przeznaczone na ogłoszenie konkursów/konkursu na podstawie niniejszej uchwały zostaną wyodrębnione z budżetu Gminnego Ośrodka Sportu, który obecnie dofinansowuje działalność organizacji sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Gniew.

Projekt uchwały był konsultowany z organizacjami, o których mowa w §1 ust.3 oraz Gniewską Radą Sportu, a zobaczyć go można na stronie: http://www.bip.gniew.pl/Article/get/id,18774.html.  

Data publikacji: 2016-04-01 11:57

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.