Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Oferta pracy

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza nabór na stanowisko: specjalista/referent ds. programów w Zespole ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Miejsce Pracy: Gdańsk ul. Uphagena 27

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, poszukujemy 2 pracowników (w tym jedną osobę w ramach umowy na czas określony za nieobecnego pracownika)

Zadania na stanowisku :
1. Koordynacja i wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych i pozabudżetowych w ramach działań ustawowych OHP;
2. Inicjowanie i opracowywanie wniosków na realizację projektów społecznych i inwestycyjnych ,dofinansowanych ze środków unijnych;
3. Pozyskiwanie grantów ze środków publicznych oraz instytucji i organizacji pozarządowych;
4. Udzielanie wsparcia merytorycznego osobom odpowiedzialnym za realizację projektów w jednostkach podległych WK OHP, kontrole realizacji projektów;
5. Współpraca z komórkami merytorycznymi WK OHP i podległymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania wniosków i projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i funduszy unijnych;
6. Nawiązywanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi, fundacjami oraz stowarzyszeniami w zakresie realizacji przedsięwzięć OHP;
7. Opracowywanie i realizacja projektów w zakresie współpracy międzynarodowej;
8. Sporządzanie sprawozdań ,druków sprawozdawczych oraz okresowych analiz z powierzonych zadań.

Wymagania na stanowisku:
• Wykształcenie wyższe oraz minimum 2 letni ogólny staż pracy, lub
wykształcenie średnie oraz minimum 3 letni ogólny staż pracy (w przypadku stanowiska specjalisty),
• Wykształcenie średnie (w przypadku stanowiska referenta),
• Znajomość zagadnień z zakresu projektów unijnych ,
• Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów w tym projektów międzynarodowych,
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• Gotowość do działań innowacyjnych.

1. Odporność na stres,
2. Umiejętność pracy w zespole i dobrej organizacji pracy,
3. Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• udział w szkoleniach umożliwiających rozwój zawodowy;
• ciekawą i rozwijającą pracę z szerokim zakresem obowiązków i odpowiedzialności
• Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
Wymagane dokumenty:
• CV i list motywacyjny,
• Kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz staż pracy

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych :
Dokumenty należy przesyłać do dnia 17 kwietnia 2016r. pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja2.pwk@ohp.pl lub przesyłać pocztę tradycyjną na adres: Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy ul. Uphagena 27 80-237 Gdańsk z dopiskiem „ Rekrutacja na stanowisko spec. ds. programów w ZPE”.
Złożonych dokumentów nie zwracamy . Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty .

Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. z 2014r. poz. 1182 z póź zmianami wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji na stanowisko kierownika ZPE przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców pracy ul. Uphagena 27. Państwa dane osobowe zbierane są na potrzeby rekrutacji na stanowisko w Gdańsku.
Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla potrzeb rekrutacji.
Oferty odrzucone zostaną protokolarnie zniszczone po zakończonej rekrutacji.

Data publikacji: 2016-04-11 14:35

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.