Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Wymień piec lub przyłącz się do sieci - urzędnicy pomogą wypełnić wniosek

Gmina Gniew już po raz drugi przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku „Czyste powietrze Pomorza”. Celem konkursu jest ograniczenie niskiej emisji poprzez redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Warto, więc pomyśleć o przyłączeniu się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymianie nieekologicznych pieców. A jak to zrobić, opowiada nam dzisiaj Aleksandra Wasielewska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska gniewskiego magistratu.

Agnieszka Świercz-Hyska: Do kogo skierowany jest konkurs „Czyste powietrze Pomorza”?

Aleksandra Wasielewska: Do tego konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła poprzez:

a) likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

-  kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą (tylko na terenach wiejskich);

- podłączeniem do sieci ciepłowniczej

b) ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

My chcielibyśmy się skupić na podłączeniu wspólnot mieszkaniowych do miejskiej sieci ciepłowniczej i zachęcić je do składania wniosków na realizację tego zadania.

A.Ś-H.: Jak uzyskać tego typu dofinansowanie?

A.W.: W pierwszej kolejności należy złożyć do Ciepłowni w Gniewie (Veolii) wniosek, tak zwane zapytanie o możliwość przyłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego.

A.Ś-H.: Gdzie można taki wniosek pobrać?

A.W.: Ten wniosek jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, pok. 208 (Pl. Grunwaldzki 1) lub bezpośrednio w Veolii (Veolia Północ Sp. z o. o., ul. J. Hallera 1, Gniew)
Po uzyskaniu zgody Veolii na przyłączenie, należy złożyć w urzędzie wniosek o dofinansowanie.

A.Ś-H.: Do kiedy można składać wnioski?

A.W.: Wnioski o dofinansowanie na ten rok składać można tylko do 9 maja 2016 r.

A.Ś-H.: O jakim wsparciu finansowym mówimy?

A.W.: Kwota dotacji wynosi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych, a kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na zakup węzłów cieplnych wraz z przyłączeniami oraz wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.     W sumie kwota dotacji może wynieść 20 tys. zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem, oraz 30 tys. zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

A.Ś-H.: Kiedy będzie można przystąpić do prac remontowych?

A.W.: Generować koszty można dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z gminą. Takie umowy z mieszkańcami i wspólnotami mieszkaniowymi będą podpisywane w lipcu 2016 r. Dopiero jak podpiszemy umowę z gminą możemy przystąpić do realizacji zadania. Ponadto, warunkiem otrzymania dofinansowania jest uzyskanie efektu ekologicznego poprzez likwidację pieców węglowych. Musi, więc nastąpić likwidacja takiego pieca lub jego trwałe odłączenie, co należy udokumentować zdjęciami. Jest to bardzo ważne, ponieważ bez dokumentacji fotograficznej nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania.

A.Ś-H.: Jaki jest kolejny krok?

A.W.: Kolejnym punktem jest rozliczenie dotacji po okazaniu faktur, co należy zrobić do końca tego roku. Z reguły wszystkie dotacje rozliczane są w grudniu.

Warto podkreślić, że konkurs ten dotyczy tylko tych zadań, które są rozpoczęte i zakończone w 2016 r. Jeżeli jakaś wspólnota mieszkaniowa wyrazi wolę przyłączenia sie do sieci ciepłowniczej w przyszłym roku, to wniosek o dofinansowanie należy złożyć po ogłoszeniu przez gminę kolejnego naboru wniosków.

A.Ś-H.: Czyli w przyszłym roku też będą przyznawane takie dotacje?

A.W.: Przypuszczam, że konkurs będzie kontynuowany w kolejnych latach, ale jest to niezależne od nas, ponieważ jest on ogłaszany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Data publikacji: 2016-04-19 12:52

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.