Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Aktywne Sołectwo Pomorskie - 10 tys. złotych na inwestycje na wsiach

Gminy z terenu województwa pomorskiego, w ramach projektu „Aktywne Sołectwo Pomorskie”, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego, mogą ubiegać się o dotacje do 10 tys. złotych na m.in. remont świetlicy wiejskiej, budowę boiska czy siłowni pod chmurką. Wnioski o dofinansowanie można składać do końca lutego 2018 r.

Główną ideą przedsięwzięcia „Aktywne Sołectwo Pomorskie”, realizowanego w 2018 roku, jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Wspólne inicjatywy realizowane na obszarach wiejskich województwa pomorskiego nie tylko wzmacniają tożsamość i integrację lokalną, ale w dużej mierze służą poprawie ładu przestrzennego i podniesieniu atrakcyjności tych obszarów. 

Termin naboru: do 28.02.2018 r.

Do programu aplikować mogą gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa pomorskiego.

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (z dopiskiem Departament Środowiska i Rolnictwa).

Wnioski aplikacyjne, które wpłyną w terminie innym, niż wskazany powyżej (liczy się data stempla wpływu) oraz będą złożone na druku innym, niż określony przez Zarząd Województwa Pomorskiego nie będą rozpatrywane.

Najważniejsze postanowienia, określone w Zasadach aplikowania:

  • wnioskowana kwota nie może być większa niż 10 000 zł brutto,
  • projekt ma charakter inwestycyjny i stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną,
  • rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy, a zakończy się nie później niż do 15 listopada 2018 r.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Wnioski należy składać na określonym druku, który można pobrać poniżej.
  • Składane wnioski muszą być właściwie podpisane.
  • Termin złożenia wniosku upływa 28 lutego br. (decyduje data wpływu do Urzędu).
  • Informacji w zakresie przedsięwzięcia udziela: Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem tel. 32 68 324 635.
Data publikacji: 2018-02-19 12:49

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.