Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Celem projektu jest reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Gniew. Projekt zakłada objęcie wsparciem 70 osób, zamieszkujących zdegradowany obszar miasta Gniew. Objęcie wsparciem danej grupy wynika z diagnozy przeprowadzonej w ramach opracowania Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Gniew na lata 2016-2023, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie nr XXXIII/245/17 z dnia 12.04.2017 r.

Cele szczegółowe:

 • wzrost aktywności społecznej u co najmniej 70% uczestników projektu,
 • wzrost umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych u co najmniej 50% rodziców objętych proj.;
 • wzrost wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny u co najmniej50%rodziców objętych proj.;
 • wzmocnienie więzi społecznych u co najmniej 50%uczestników;
 • rozwój społeczno-kulturalno-edukacyjny u co najmniej 80%dzieci i młodzieży objętej wsparciem;
 • rozwój usług opiekuńczych w obszarze rewitalizacji.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

 • utworzenie Centrum Wsparcia Rodzin:grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne, warsztaty z pedagogiem, poradnictwo prawne, warsztaty i konsultacje indywidualne z zakresu terapii uzależnień, warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne w zakresie umiejętności rodzicielskich,organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, warsztaty komputerowe, warsztaty z zakresu integracji społecznej, animacje działań w sferze kultury, warsztaty-profilaktyka zdrowia i higieny, warsztaty budowy swojego wizerunku, steetworking, zakup wyposażenia
 • placówka wsparcia dziennego prowadzona w formule mieszanej: organizacja zajęć w placówce wspierająca rozwój dzieci, animacje oraz zakup wyposażenia.
 • wsparcie dla osób starszych i niesamodzielnych: zatrudnienie opiekunów, organizacja opieki, wolontariat opiekuńczy.

Głównym efektem projektu będzie podniesienie aktywności społ.u co najmniej 70%uczestników(49os:24K i 25M)oraz zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społ.o 24 w stosunku do dotychczas realizowanych przez gminę.

Okres realizacji projektu 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 06. Integracja, działanie 06.02. Usługi Społeczne, poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

Data publikacji: 2018-03-19 15:08

Polecamy

 • znajdź adres
 • Portal mapowy gminy
 • nivea
 • cag
 • Heliantus
 • Inwest-Kom
 • Zamek
 • GOS
 • Geoportal
 • GOM
 • FP
 • Starostwo
 • Pomorskie 2020
 • planer kulturalny
 • PCI
 • Drogi dla natury
 • Eko-inicjatywa
 • Biblioteka
 • Kampania antyazbestowa
 • Fundusze europejskie
 • Gospodarka odpadami
 • Dofinansowania z WFOŚ i GW
 • Parafia
 • Ostańce
 • pomorskietravel
 • mikroporady
 • gospel
 • karta dużej rodziny
 • veolia
 • rewitalizacja
 • lot kociewie

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

Kontakt
[obiekt mapy]
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.