Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypada na 1 marca. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji telefonicznych na temat dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.

Wzrasta poziom wód w rzekach

W Wiśle i Wierzycy rośnie poziom wód. Dzisiaj stan Wisły według odczytu z wodowskazu w Korzeniewie wyniósł 492 cm. Do stanu ostrzegawczego, który ogłaszany jest przy poziomie 610 cm brakuje 118 cm. Wysoki stan odnotowano dla wód Wierzycy, które osiągnęły dziś poziom 310 cm. Do stanu ostrzegawczego, ogłaszanego przy poziomie 320 cm, brakuje raptem 10 cm, a do stanu alarmowego (350 cm) 40 cm.

Czyste Powietrze - pomoc w złożeniu wniosku na termomodernizacje budynków

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców naszej gminy programem "Czyste Powietrze" Burmistrz Miasta i Gminy Gniew planuje podpisać porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczące programu "Czyste powietrze" oraz uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach ww. programu.

Działalność LOT Kociewie w lutym

Przedstawiamy Państwu informator biurowy Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością organizacji w lutym.

Newsletter LGD "Wstęgi Kociewia"

Zachęcamy do zapoznania się z newsletterem Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia, dotyczącym działalności organizacji w poprzednim miesiącach. Szczegóły w załączniku.

Projekty szkoleniowe dla przedsiębiorców i ich pracowników

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., CTS Sp. z o. o. oraz KDKINFO Sp. z o. o. realizują projekty szkoleniowe dla przedsiębiorców i ich pracowników z zakresu podnoszenia kompetencji w obszarach tematycznych rekomendowanych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom koronawirusa. Rekrutacja trwa do 31 marca 2021 r.

Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza Program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” - edycja 2021. Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Z dofinansowanie mogą skorzystać m. in. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej.

Stan wód opada

Obserwowany w ostatnich dniach wzrost poziomu wody w naszych rzekach, spowodowany roztopami, osiągnął dziś tendencję spadkową. Stan Wisły według odczytu z wodowskazu w Korzeniewie wyniósł 472 cm. Wody Wierzycy osiągnęły dziś poziom 309 cm.

Rekrutacja do SP nr 2 w Gniewie trwa

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. J. Hallera w Gniewie informuje, że do 22 marca trwa rekrutacja uczniów do klasy pierwszej. Zgłoszenia (dla uczniów z obowdu szkoły) i wnioski (dla uczniów spoza obwodu placówki) odbierać można w sekretariacie szkoły w godz. od 7.00 do 15.00 lub na stronie www.sp2gniew.pl. Szczegóły na załączonym plakacie informacyjnym.

1% podatku dla SP SPSK w Gogolewie

Jeśli nie rozliczyliście się jeszcze z Urzędem Skarbowym, zachęcamy do złożenia deklaracji podatkowej i przekazania 1% dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Dzieci z Fatimy w Gogolewie. Placówka prosi o nasze wsparcie w formie procenta podatku należnego za rok 2020.

Seniorzy w akcji - ruszyła rekrutacja

Organizatorzy konkursu poszukują osób w wieku 60+, które chcą wyjść naprzeciw aktualnym wyzwaniom, pokonywać skutki izolacji i realizować działania wzmacniające więzi społeczne. W ramach konkursu można uzyskać dotację w wysokości do 15 000 zł. Składanie listów intencyjnych trwa do 22 marca 2021 roku. Szczegóły znajdziecie na stronie organizatora.

Drogi po budowie farmy wiatrowej będą naprawiane

Budowana na terenie gminy Gniew farma wiatrowa wymagała dojazdu do miejsc inwestycji przez gminne drogi, w wyniku czego zostały one uszkodzone. Firma prowadząca inwestycję naprawi zniszczenia powstałe na drogach. Wykonawca przystąpił już do prac naprawczych. Prosimy zatem o uzbrojenie się w cierpliwość.

Lanca kominowa pomocna w gaszeniu pożarów

Lance kominowe to niezwykle przydatne i skuteczne narzędzia do walki z pożarami kominów. W taki właśnie sprzęt niedawno zaopatrzyła się gniewska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej radzić sobie podczas akcji ratowniczych oraz szybko i sprawnie pomagać pozostającym w zagrożeniu mieszkańcom naszej gminy.

Seniorzy w roli radiowych dziennikarzy

O aktywności słuchaczy najbardziej licznego w gminie Gniew Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet III Wieku nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Nie zdziwi Was zatem fakt, że seniorzy zaangażowali się już w kolejny projekt! Tym razem wcielą się w rolę dziennikarzy radiowych, prowadzących audycje prosto z Gniewu w internetowym radiu SoVo. Brawo!

Wyniki badań archeologicznych w Opaleniu doczekają się publikacji

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku na swoim profilu na portalu Fecabook podzieliło się dobrą nowiną. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych przyznało iInstytucji dofinansowanie. Dzięki niemu, w latach 2021-2022 realizowany będzie projekt badawczy pn. "Opalenie – wielokulturowe cmentarzysko w Dolinie Dolnej Wisły", który obejmie wykonie opracowania, wraz z obowiązkową publikacją książkową z wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analizę i konserwację pozyskanych w ramach tych badań zabytków.

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza otwarte konkursy ofert na działalność wspomagającą organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych w 2021 roku projektów współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew oraz na realizację zadań w 2021 roku w formie wsparcia w obszarze kultury i sztuki. Szczegóły w załącznikach.

Wiosenne porządki na drogach

Choć na kalendarzową wiosnę musimy jeszcze poczekać, słoneczna aura coraz bardziej nastraja nas do wiosennych porządków, nie tylko w naszych domach. Gmina Gniew już teraz przygotowuje się do poprawy jakości gminnych dróg. Nasze jezdnie, uszkodzone w wyniku zimy, będą sukcesywnie modernizowane.

Stan wód będzie wysoki

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku przekazał nam informację o sytuacji meteoroligczno-hydrologicznej dla województwa kujawsko-pomorskiego. Z informacji wynika, że choć na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne mogące mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia powodziowego, stan wód dolnej Wisły będzie wysoki. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu

Miniony rok z powodu pandemii koronawirusa był także trudny dla świata sportu. Większość zaplanowanych turniejów i imprez nie odbyła się. W tym wyjątkowo ubogim w wydarzenia sportowe sezonie komisja ds. wniosków i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe wyróżniła dwie młode zawodniczki UKS Olimpii Gniew. Są to podopieczne Bartosza Zabrockiego, które w ubiegłym roku stanęły na podium mistrzostw województwa pomorskiego w tenisie stołowym.

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew wydał zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Gniew w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej w 2021 r. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Stan pogotowia przeciwpowodziowego odwołany

Wprowadzony w piątek, 5 marca stan pogotowia przeciwpowodziowego dla powiatu tczewskiego, z powodu przekroczenia stanu wód w Wiśle został już odwołany. W naszej gminie stan wody w Wiśle wyniósł dziś 515 cm (spadek 15 cm od wczoraj), w Wierzycy natomiast 250 cm (taki sam jak wczoraj).

Przekaż 1% podatku - ratuj zwierzęta

Podatnicy, rozliczjący swoje zeznania podatkowe mogą przekazać swój 1% podatku dla schroniska dla zwierząt OTOZ Animals w Starogardzie Gdańskim. Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

Dzień Mężczyzn

Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Mężczyzn, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Joanna Kamińska składa wszystkim Panom najserdeczniejsze życzenia! Niech ten dzień będzie dla wszystkich okazją do promowania zdrowych wzorców męskości.

Zasady bezpieczeństwa na Pomorzu znów zaostrzone

Od 13 marca rząd zaostrza zasady bezpieczeństwa na Pomorzu. W województwie pomorskim zamknięte zostaną obiekty kulturalne i sportowe, ograniczona będzie działalność galerii handlowych. Co tydzień wydawane będą nowe decyzje w tej sprawie. Wprowadzone od najbliższej soboty obostrzenia, obowiązywać nas będą na razie do 20 marca.

Fundusz Pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich

Fundacja Edukacja Dla Demokracji oraz Polsko-Amwerykańska Fundacja Wolności ogłosiły konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych, mający na celu wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Maksymalna kwota dotacji to 40 000 złotych.

Gmina Gniew walczy o duży projekt przedszkolny

Gmina Gniew złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, na modernizację sal gniewskiegoprzedszkola. Wartość złożonego przez gniewski samorząd projektu wynosi aż 822 820,70 złotych.

Świadczenie 500+ - złóż wniosek elektronicznie!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie przypomina, że aby otrzymać świadczenie wychowawcze (500+) na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić drogą elektroniczną poprzez: portal „emp@tia”, systemy bankowe czy PUE ZUS.

Twój e-PIT

Od 1 lutego 2021 roku Twój e-PIT znajdziesz w e-Urzędzie Skarbowym. Usługa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Na portalu znajdziesz najwazniejsze informacje dotyczące Twoich zeznań podatkowych oraz ulg. E-Urząd Skarbowy umożliwia ci załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7. Oprócz usługi Twój e-PIT, znajdziesz tu m. in. wykaz mandatów karnych, twój numer mikrorachunku podatkowego (na który wpłacasz PIT, CIT i VAT) czy e-mikrofirmę (do generowania i wysyłania JPK).

Serwis informacyjny Gminy Gniew

Na kanale Gniewska TV dostępny jest już nowy serwis informacyjny. A w nim między innymi słów kilka o rewitalizacji, grantach na kulturę i gniewskiej ławeczce zakochanych. Życzymy miłego odbioru!

Zgarnij granty

Ruszył nabór ofert w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych Aktywni+”. Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty mogą ubiegać się o granty od 25 000 do 250 000 zł.Trwa również projekt Skrzydła Dla Mamy, w ramach którego można uzyskać granty na realizację projektów skierowanych do mam z miejscowości liczących nie więcej niż 25 000 mieszkańców. Szczegóły na stronach organizatorów konkursów.

Dzień Sołtysa

Z okazji przypadającego dzisiaj Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu gminy Gniew składa serdeczne życzenia, wyrazy szacunku i uznania. Państwa praca ma wyjątkowy charakter, bowiem jesteście zarówno gospodarzami, jak i przedstawicielami wsi, obdarzonymi zaufaniem lokalnej społeczności. Każdego dnia zajmujecie się sprawami mieszkańców, dokładając najwyższych starań w rozwiązywanie ich problemów, ale i mobilizację do działania, za co serdecznie Państwu dziękujemy!

Przetarg na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości gminnych

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew podaje do publicznej wiadomości, że w poniedziałek, 26 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, o godz. 11.00 odbędą się ustne nieograniczone przetargi na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości w Półwsi, Tymawie, Polskim Gronowie, Piasecznie, Jeleniu i w Gniewie. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Wystaw graty z chaty już w kwietniu

W kwietniu zostanie zorganizowana wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W poniedziałek, 2 kwietnia odpady odebrane zostaną od mieszkańców sołectwa Brody Pomorskie oraz miasta Gniew. W piątek, 16 kwietnia ze zbiórki skorzystać będą mogli mieszkańcy sołectw: Jeleń, Piaseczno i Rakowiec. Szczegóły znajdą Państwo na załączonych plakatach.

Konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rowiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2021. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Badania terenowe RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i pozostałymi regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska realizuje projekt nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” (tzw. Bank Danych), w ramach którego prowadzić będzie uzupełnianie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony, wskazane w planach zadań ochronnych dla wytypowanych do projektu obszarów Natura 2000.

Sołtysi docenieni

Wczoraj, 11 marca obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Choć pandemia uniemożliwia organizowanie wspólnych spotkań, włodarze naszej gminy nie zapomnieli o gospodarzach wsi. W imieniu burmistrza, jego zastępca Joanna Kamińska oraz sekretarz Karolina Liebrecht odwiedziły sołtysów, składając osobiste życzenia i wręczając drobne upominki.

Nowa wystawa w piaseckim muzeum

Zapraszamy na wystawę o 155-leciu Kół Gospodyń Wiejskich organizowaną w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie. Wystawa będzie czynna od 16 marca do 15 października. Na wystawie będzie można zobaczyć między innymi stare fotografie przedstawiające działalność kół gospodyń wiejskich oraz stroje ludowe.

Gala boksu w Gniewie – Paweł Augustyniak z pasem WBC International Silver

Za nami druga gala Queensberry Polska. W pięknej scenerii gniewskiego zamku po raz kolejny odbyły się pięściarskie walki zorganizowane przez grupę Queensberry. Otuchy bokserom dodawała Chorągiew Husarska Marszałka Województwa Pomorskiego, która odprowadzała pięściarzy wprost na ring.

Dyżur Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gniewie

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2021 r. dyżur pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego odbywa się jeden raz w tygodniu (najczęściej we wtorki), w biurze Stowarzyszenia Centrum Aktywnych – Gniew (pl. Grunwaldzki 45, Gniew). Dzień dyżuru może ulec zmianie, ze względu na działalność biura Stowarzyszenia, dlatego przed wcześniejszą wizytą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 797 010 690.

Wilki w sąsiedztwie naszych gospodarstw

W związku ze wzrostem liczby doniesień dotyczących pojawiania się wilków w sąsiedztwie gospodarstw ludzkich, co może wzbudzać niepokój wśród mieszkańców, przekazujemy dokumenty Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Dotacje dla klubów sportowych

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew przyznał środki finansowe dla klubów sportowych  w formie datacji celowej na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Gniew. Rozdysponowano kwotę 140 000 zł. Z przedstawicielami poszczególnych organizacji podpisano już umowy na wykonanie zadań.

Informacje o szczepieniach Covid-19

Od dzisiaj 15 marca rozpoczynają  się szczepienia pacjentów onkologicznych, dializowanych, po przeszczepach i mechanicznie wentylowanych. W celu sprawnego przeprowadzenia szczepień również wśród osób przewlekle chorych obowiązuje kolejność szczepień.Kolejną grupą, która zostanie zaszczepiona, będą osoby w wieku 69 lat (rozpoczęcie szczepień 22 marca). 29 marca rozpoczną się szczepienia służb mundurowych.

Dzień piekarzy i cukierników

Czy wiecie, że dziś przypada dzień piekarzy i cukierników? W tym dniu wspominany jest patron wszystkich pracujących w tej branży - św. Klemens. To dobry moment, aby z tej okazji wszystkim piekarzom i cukiernikom z terenu gminy Gniew, złożyć najlepsze życzenia, bowiem to dzięki ich wypiekom możemy zajadać się pysznymi smakołykami. Dziękujemy za waszą pracę!

Nowy przystanek dla podróżnych

W centrum Wielkich Walichnów stanęła zmodernizowana wiata przystankowa. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew składa serdeczne podziękowania dla sołtysa wsi Dariusza Krzyżyńskiego za zaangażowanie i wkład własny w wykonanie remontu przystanku.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Dziś przypada wyjątkowy dzień - Światowy Dzień Pracy Socjalnej. To dobry moment, by podziękować wszystkim Pracownikom Socjalnym, na co dzień pomagającym tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Szczególnie dzisiaj dziękujemy Wam za zrozumienie oraz wrażliwość w tej wyjątkowej służbie.

Darmowe maseczki ochronne dla mieszkańców gminy Gniew

Gmina Gniew otrzymała maseczki ochronne dla mieszkańców. Część z nich przekazana została sołtysom, którzy rozdysponowują je wśród zamieszkujących tereny wiejskie. W mieście, zainteresowani gniewianie odbierać je mogą w Biurze Obsługi Klienta gniewskiego magistratu lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie. Maseczki są darmowe i przeznaczone dla wszystkich, bez wyjątku. Zapraszamy po odbiór!

Hybrydowe zajęcia w szkołach, zasiłek opiekuńczy przedłużony o 2 tygodnie

Od poniedziałku, 15 marca uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województw: lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego będą mieli zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym. Dzieci i młodzież ze starszych klas nadal uczą się zdalnie. Zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom i opiekunom m.in. w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola lub żłobka z powodu Covid-19 wydłużono o kolejne dwa tygodnie.

Nowe znaki kierunkowe

W ostatnim czasie w gminie Gniew pojawiły się nowe znaki kierunkowe z numerami posesji. Zakupiono i zamontowano łącznie 100 sztuk takich tablic. To bardzo ważna inicjatywa, która służy uporządkowaniu informacji, ale ułatwia także dojazd do domów kurierom, służbom porządkowym czy ratunkowym. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew dziękuje Sołtysom sołectw Piaseczno, Widlice i Jaźwiska za montaż znaków na terenie sołectw we własnym zakresie.

Wspominamy gniewskiego starostę

Czy wiecie, że 354 lata temu, dokładnie 16 marca 1667 roku starostą gniewskim został Jan Sobieski? To właśnie wtedy na kartach historii ziemi gniewskiej zapisał się niezwykle pomyślny czas odbudowy i rozwoju miasta, poszkodowanego w wyniku wojen szwedzkich. Janowi Sobieskiemu zawdzięczamy przecież m.in. piękny Pałac Marysieńki w Gniewie. Władca przyczynił się także do odbudowy kościoła w Piasecznie, ale zasłynął również z wielu innych pochlebnych działań.

Zmiany zasad korzystania z opieki zdrowotnej

Od dzisiaj, 16 marca zmienią się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz pierwszego kontaktu nie będzie mógł, poza kilkoma sytuacjami, narzucić wizyty w formie teleporady. Oznacza to w praktyce, że do przychodni powrócą bezpośrednie wizyty lekarskie.

XXI Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu na zamku w Gniewie

W miniony weekend na zamku w Gniewie odbyły się XXI Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu. Oprócz naszych rodaków w zawodach gościnnie wzięli udział również siłacze z Francji. Relację z wydarzenia oraz wyniki zawodów znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora. Poniższe zdjęcia z gniewskich mistrzostw obejrzeć możemy dzięki uprzejmości Waldemara Kosińskiego ze Studia Art F/X.

Lato na sportowo – letnie kolonie dla dzieci i młodzieży

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na kolonie letnie „Lato na Sportowo”, które zorganizowane zostaną w dniach 19-29 lipca w Piaskach na Mierzei Wiślanej. Cena turnusu wynosi 1560 złotych za osobę (zakwaterowanie z całodziennym wyżywieniem, dojazd autokarem, atrakcje). Zapisy oraz szczegóły znajdą Państwo pod numerem tel. 535 016 808. Szczegóły znajdą Państwo na plakacie informacyjnym. Zaplanuj swoje wakacje już dziś!

Rozliczyć Pit w Urzędzie

W poniedziałek, 22 marca w godz. od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew doświadoczony pracownik Urzędu Skarbowego w Tczewie będzie udzielał pomocy przy wysyłce zeznań podatkowych. Zainteresowanych mieszkańców gminy Gniew serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej formy pomocy i rozliczenia się z fiskusem.

Szkolenie z kompletowania dokumentów – emerytura, renta

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tczewie zaprasza zainteresowanych na bezpłatne szkolenie online. Szkolenie pod nazwą „Emerytura. Renta - kompletowanie dokumentów przez ubezpieczonego  i ZUS” rozpocznie się 24 marca 2021 r. o godzinie 10.00 i potrwa około 2 godzin.

Spiszmy się dla Polski

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczyna się już 1 kwietnia. Udział w spisie jest obowiązkowy. Jego realizacja zaplanowana jest do 30 czerwca, z możliwością wydłużenia do 30 września. Spis obejmie wszystkich mieszkańców Polski – zarówno Polaków, jak i cudzoziemców, a także stałych mieszkańców Polski przebywających w czasie spisu za granicą.

Idzie wiosna!

Czy zauważyliście już pierwsze oznaki wiosny? Chcemy Wam przekazać miłą wiadomość, bo do naszej gminy zawitały już bociany! Dziś otrzymaliśmy zdjęcie z bocianiego gniazda w Wielkich Walichnowach, w którym zagościł już długonogi gość. Jest takie przekonanie, że bociany tworzą gniazda w gospodarstwach dobrych, uczciwych i porządnych ludzi. Czy przyleciały również do Waszych ogrodów?

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniew pn. „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzację i organizację wolontariatu poprzez wspieranie szkoleniowe, informacyjne, finansowe organizacji, poprzez zlecenie realizacji konkursu grantowego na oddolne inicjatywy organizacji”. Szczegóły w załączniku.

Koronawirus – obostrzenia znów zaostrzone

Rząd podjął dziś decyzję o zaostrzeniu obostrzeń w całym kraju. Od 20 marca do 9 kwietnia, w tym w okresie Świąt Wielkanocnych, w całej Polsce obowiązywać będą nas zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Wszyscy uczniowie, w tym klasy 1-3, będą uczyć się zdalnie. Taki tryb pracy zaleca się również wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość.

Konkurs dla członkiń KGW

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs na esej pt. „Historia Kołem Gospodyń się toczy”, którego celem jest dokumentacja początków działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz ich popularyzacja w społeczeństwie. Konkurs jest skierowany do członkiń KGW. Napiszcie esej o tym, jak powstało Wasze Koło i przyślijcie do 30 kwietnia na adres kgw.konkursy@nikidw.edu.pl ! Na zwycięzców czekają nagrody! Więcej szczegółów na stronie organizatora.

Serdecznie zapraszamy!

Światowy Dzień Recyklingu

Dziś przypada Światowy Dzień Recyklingu. W tym dniu chcemy podkreślić jak ważna i potrzebna jest segregacja śmieci oraz przygotowanie do ich ponownego użycia. Pamiętajmy, iż starannie segregując odpady powstrzymujemy postępujące procesy degradacji środowiska. Każdy z nas może ocalić planetę dla naszych dzieci, wnuków i wielu  następnych pokoleń.

Placówki wsparcia wciąż zawieszone

W związku z trzecią falą pandemii koronawirusa Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanawia o nieodwieszaniu działalności dziennych domów i klubów seniora środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej, zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego.

Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Gniew do 2030 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Gniew do 2030 r. Konsultacje rozpoczynają się 18 marca i potrwają do 9 kwietnia do godz. 14.00. Zachęcamy do udziału! Dokument podlegający konsultacjom oraz formularz konsultacyjny znajdą Państwo w załączniku.

Pomoc dla doświadczających przemocy w czasie pandemii

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gniewie, działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie informuje, iż wprowadzenie na terenie Polski stanu epidemii, nie wstrzymuje udzielania pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie, w tym również dzieciom krzywdzonym.

Informacja dla mieszkańców Opalenia

Sołtys Sołectwa Opalenie zbiera podpisy od chętnych mieszkańców wsi, którzy w przyszłości zainteresowani byliby przyłączeniem się do instalacji gazowej. Wyrażenie aprobaty dla tego pomysłu może dać zielone światło dla potencjalnej inwestycji budowy gazociągu w tej części gminy. Szczegółowe informacje oraz listę poparcia pomysłu znajdą Państwo u sołtysa Andrzeja Cejera.

Nowa książka o przydrożnych kapliczkach i krzyżach na Kociewiu

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich pasjonatów lokalnej historii. Niedawno ukazała się książka autorstwa ks. Wojciecha Kardysia pt. „Przydrożne kapliczki i krzyże na terenie parafii pw. św. Barbary w Lalkowach”. Publikacja promuje Kociewie, w tym także gminę Gniew, bo w opisywanych obiektach pojawia się między innymi kapliczka i krzyż we Włosienicy.

Nowa maszyna w spółce Inwest-Kom

W ostatnich dniach zasoby spółki Inwest-Kom zasilił nowy sprzęt. Na potrzeby bieżącego utrzymania przejezdności dróg i poboczy spółka zakupiła kosiarkę wysięgnikową z wysuwem długiego ramienia, na którym mocować można różnego rodzaju głowice, przeznaczone do pracy w terenie. Pierwsze próby wykorzystania urządzenia pracownicy spółki mają już za sobą. Wrażenia z pracy sprzętu są bardzo pozytywne.

Rusza druga edycją Konkursu Recytatorskiego – „Mój ulubiony wiersz - recytacje online”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji, który przypada właśnie dzisiaj, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie ogłasza drugą edycję Konkursu Recytatorskiego – „Mój ulubiony wiersz - recytacje online”. Tym razem, oprócz uczniów szkół podstawowych, CKiBP do udziału zaprasza również dzieci z zerówek.

Bądź szczęśliwy! Nie jedz mięsa!"

Czy wiecie, że dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Szczęścia i Dzień bez mięsa?To dobry moment, aby zastanowić się nad tym, co tak naprawdę czyni nas szczęśliwymi. A może radość i dobre samopoczucie daje Wam na przykład dieta wegańska i wegetariańska? Życzymy Wam szczęśliwego i zdrowego dnia!

Pierwszy dzień wiosny!

Nadeszła! Po jakże pięknej w tym roku zimie, w końcu powitać możemy jeszcze piękniejszą wiosnę. To właśnie ta pora roku jest zwiastunem budzącej się do życia przyrody. 21 marca raduje się jednak nie tylko natura. Wiosnę w sercu czują bowiem także skorzy do ucieczek wagarowicze, czy miłośnicy poezji, odnajdujący w sobie wiosenny przypływ twórczej weny i liryczny nastrój. Tego dnia kolorowo myślimy także o zespole Downa, zakładając skarpetki "nie do pary", na znak naszej solidarności i tolerancji z chorymi.

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody obchodzony corocznie począwszy od 1993 roku 22 marca w celu podniesienia świadomości na temat skarbu jakim jest woda. W tym dniu podkreślamy jak ważne jest mądre i odpowiedzialne korzystania z wody, jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Niestety niezbędna do życia woda słodka, to zaledwie około 3 procent wszystkich zasobów wód na Ziemi i właśnie dlatego musimy bardzo o nią dbać i ograniczać jej zużycie.

Piosenka o zdalnym nauczaniu, pandemii i kwarantannie- QUARANTANNA BumBum Teges

Piosenka QUARANTANNA BumBum Teges to efekt warsztatów muzycznych dla rodzin, które odbywały się jesienią 2020 w Gniewie. Warsztaty miały na celu zaktywizować i zintegrować kilka rodzin do wspólnego spędzenia czasu poza domem, zabawy rodziców z dziećmi, tworzenia muzyki. Chcieliśmy trochę obudzić uśpioną przez covid kulturę w naszym mieście, dać dzieciom się wyszaleć – pokrzyczeć do mikrofonu, walić w bębny, spotkać się w innym środowisku muzycznym. W tym bezpośrednim przesłaniu było dużo pracy poprzez zabawę nad tworzeniem autorskiej piosenki, uczeniem się jej śpiewać i wygrywać na instrumencie zwanym rurki bum bum.

Nauka zdalna

Od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą uczyli się zdalnie. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.

Fosa uporządkowana

W poniedziałek, 22 marca pracownicy spółki Inwest-Kom zakasali rękawy, by uporządkować miejską fosę. Zmodernizowany w czasie prac rewitalizacyjnych teren, leżący u podnóża gniewskiego zamku był bardzo zanieczyszczony. Meble, materace, opony to tylko niewielka część odpadów, jakie znaleziono w fosie.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

Wojewoda Pomorski 16 marca ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku. Termin składania ofert mija 30 kwietnia. Zachęcamy organizacje pozarządowe działające w tym zakresie do składania ofert!

Terminarz posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Gniewie w marcu

Przedstawiamy Państwu szczegóły posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Gniewie. 25 marca spotkają się członkowie Komisji Społecznej, 26 marca obradować będą radni Komisji Gospodarki oraz 29 marca odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów. Szczegóły w załączniku.

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Narodowy Instytut Wolności ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. Głównym celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Nabór ofert trwa do 29 marca do godziny 14.00. Zachęcamy do udziału w konkursie!

Konkurs Ikea pt:„Zabawa to poważna sprawa”

Firma IKEA zaprasza stowarzyszenia, organizacje, fundacje, instytucje i inne podmioty, które prowadzą działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży do udziału w konkursie pn. „Zabawa to poważna sprawa”. Celem konkursu jest budowanie świadomości o zabawie dzieci, która ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój najmłodszych. Organizacje, które chcą przystąpić do konkursu muszą przygotować projekt remontu, odnowienia lub wyposażenia siedziby, w której odbywają się zajęcia z dziećmi.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i szkoły w Gogolewie

Informujemy, że trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do bezpłatnego oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej, oraz zapisy do klas II-VIII w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Świętych Dzieci z Fatimy w Gogolewie. Szkoła kształcąc wychowuje dzieci i młodzież w duchu zasad katolickich.

Remont świetlicy wiejskiej w Wielkich Walichnowach

Trwa remont świetlicy wiejskiej w Wielkich Walichnowach. Na tym etapie remontu została wylana nowa posadzka, która stanowi podstawę do dalszych prac, planowanych do przeprowadzenia w obiekcie. Inwestycja realizowana jest w ramach funduszu sołeckiego. Prace przy remoncie można zobaczyć na załączonych zdjęciach.

Gniewski Budżet Obywatelski - zagłosujemy na 5 projektów

Do tegorocznej edycji Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęło pięć projektów – cztery małe i jeden duży. Głosowanie odbędzie się od 16 do 18 kwietnia.

Wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii

W związku z kolejnym lockdownem, związanym z trwającą pandemią koronawirusa w Polsce, w celu wsparcia lokalnych przedsiębiorców Burmistrz Miasta i Gminy Gniew przygotował projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku. Dokument procedowany będzie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Gniewie, która odbędzie się 31 marca.

Konkurs historyczny "Patroni Roku"

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konkursie historycznym „Patroni Roku”. Wnioski można składać od 26 marca do 5 maja 2021r . W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu uhonorowanie i umocnienie znaczenia wybranych postaci oraz wydarzeń oraz dziedzin związanych z historią Polski.

Remont drogi Rakowiec-Pilcki

W ostatnim czasie wyremontowany został odcinek drogi gminnej w Rakowiec – Pilcki. Odcinek o długości 270 m utwardzono gruzem betonowym. Remont zrealizowany został ze środków gminnych, z finansowym udziałem mieszkańców. Inwestycję wykonała firma Rolmag z Opalenia. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

Koronawirus - nowe ograniczenia od 27 marca

W związku z nieustannym wzrostem zakażeń rząd wprowadza kolejne zmiany w zasadach bezpieczeństwa. Od 27 marca zamknięte zostają przedszkola, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Określone zostały też nowe limity osób w sklepach i kościołach. Zaleca się, aby w Święta Wielkanocne, pozostać w domach i ograniczyć kontakty wyłącznie do najbliższych.

Dzień Gofra!

Czy wiecie, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Gofra? To nietypowe święto wywodzi się ze Skandynawii. Mieszkańcy tego regionu mają wręcz obsesję na tle tych słodkości. Jak jest z Wami? Pieczecie gofry? Jaki typ króluje w Waszych domach - serca czy prostokąty?

Życzymy smacznego

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla KGW

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważna jest dbałość o lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Sesja Rady Miejskiej

W środę, 31 marca o godz. 11.00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji. Obrady zorganizowane zostaną za pomocą aplikacji Teams. Głównym tematem obrad będzie kultura w Gminie Gniew i działalność Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Gniewie.

Wyczekiwany gość - bocianie gniazdo

Ruszył już podgląd bocianiego gniazda na gniewskiej piekarni. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze bociany, które zamieszkają w naszym uroczym miasteczku. Zachęcamy również Państwa do śledzenia losów bocianiej rodziny dostępnej na stronie Eko-Centrum Heliantus.

Przedłużony zasiłek opiekuńczy

W związku z sytuacją epidemiczną w Polce oraz związaną z tym obowiązującymi ograniczeniami zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o kolejne dwa tygodnie do 11 kwietnia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego, i inne placówki. 

Podwórko talentów Nivea w Piasecznie

Miło nam poinformować, że podwórko talentów Nivea powstanie w Piasecznie.To dla nas ogromna radość, że po raz drugi społeczność naszej gminy połączyła siły, by wspólnie powalczyć o nowe podwórko NIVEA dla mieszkańców Piaseczna. Plac zabaw stanie w samym centrum wsi, mam więc nadzieję, że dzieci będą często korzystały z nowego obiektu i spędzały na nim swój wolny czas. Dziękuję wszystkim za oddane głosy. To nasz kolejny społeczny sukces – mówi burmistrz Maciej Czarnecki.

Przerwa w dostawie wody

W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 29.03 (od godz.12:40 do czasu usunięcia awarii) wystąpi przerwa w dostawie wody dla ulic: Rycerskiej, Wiślanej, Rybackiej, oraz dla Pałacu Marysieńki.
Za utrudnienia przepraszamy.

Konkurs Fotograficzny „Wielkanoc w domu z CRL”

Mając na uwadze sytuację epidemiczną, zbliżające się święta powinniśmy spędzić w domach z najbliższymi, chcąc wszystkim umilić ten czas Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w świątecznym konkursie fotograficznym; Wielkanoc w domu z CRL. Konkurs jest adresowany do osób w każdym wieku, do miłośników fotografii i do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z fotografią.

"Ponad 30 000 złotych na kulturę - CKiBP z kolejnym dofinansowaniem"

Z ogromną radością informujemy, że Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie otrzymała dofinansowanie w wysokości aż 31 000 zł z Programu Edukacja Kulturalna 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na organizację wyjątkowych warsztatów wokalnych, teatralnych oraz tanecznych dla mieszkańców miasta i gminy Gniew. Będzie się działo!

 

Granty w ramach "Funduszu Patriotycznego"

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego ogłosił nabór wniosków o granty w ramach „Funduszu Patriotycznego”. Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty prowadzące działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym m.in. organizacje pozarządowe. Ostateczny termin składania wniosków upływa 24 kwietnia 2021 r

Rekrutacja 2021/2022 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie

„Z nami możesz być kim chcesz” tym hasłem Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie zaprasza do zapoznania się z bogatą ofertą szkoły. Tutaj można spotkać nauczycieli z pasją, życzliwą i przyjazną atmosferą, oraz wysokim poziomem kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności ale także realizują swoje pasje. Jako jedyna szkoła w Polsce gniewska placówka posiada licealną klasę rycerską, w której uczniowie poza sprawnościami rycerskimi zdobywają umiejętności cenione na rynku pracy takie jak: kreatywność, umiejętność wypowiadania się, twórczą pracę w zespole oraz aktywność ekonomiczną.

Oferta pracy w Przedszkolu Niepublicznym Bajeczna Kraina w Gniewie

Przedszkole Niepubliczne Bajeczna Kraina w Gniewie zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego. Osoby zainteresowane mogą aplikować do 10 kwietnia, przesyłając wymagane dokumenty na adres mailowy: bajecznakraina@onet.pl. Szczegóły na załączonym plakacie informacyjnym.

Akty wandalizmu w Kursztynie

W Kursztynie doszło do dewastacji budynku starej szkoły oraz części obiektu zaadaptowanej na świetlicą wiejską. Teren został zaśmiecony, uszkodzono płot, naruszono okno siłowni, zabrudzono elewację budynku. Sprawcy dokonują również włamań do starej części szkoły. To narastający problem społeczności Kursztyna, który zgłosiła radna z tej miejscowości. Apelujemy do mieszkańców o rozwagę i zaprzestanie aktów wandalizmu! Dbajmy o wspólną przestrzeń, zamiast ją niszczyć!

W piątek urząd nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w piątek, 2 kwietnia Urząd Miasta i Gminy w Gniewie będzie nieczynny. W przypadku konieczności rejestracji zgonu, prosimy o kontakt z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pod numerem tel. 509 664 593.

Za niedogodności przepraszamy!

Nowy klimatyzator w świetlicy w Szprudowie

Miło nam poinformować, że w świetlicy wiejskiej w Szprudowie zakupiona i zamontowana została klimatyzacja. Jesteśmy pewni, że urządzenie ułatwi funkcjonowanie świetlicy i poprawi komfort organizowanych w niej wydarzeń, szkoleń, warsztatów czy spotkań i zniweluje dyskomfort, spowodowany brakiem cyrkulacji powietrza w obiekcie. Projekt został zrealizowany z funduszu sołeckiego na kwotę 13 000 zł. Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt będzie służył mieszkańcom przez długie lata.

Opowieści z hetmańskiej krypty

Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego wraz z firmą Studio A wspólnie realizują niezwykły materiał filmowy. W przypadającą w tym roku 400 rocznicę śmierci hetmana Jana Karola Chodkiewicza, jednego z najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku XVII wieku, rycerze wraz z gniewskimi grafikami tworzą cykl filmów pn. „Stan Smith. Opowieści z hetmańskiej krypty”. Kolejny odcinek tej wciągającej historii wyemitowany zostanie już 4 kwietnia.

Szczepienia

Informujemy, iż Polska przystępuje do szczepień populacyjnych. Od 12 kwietnia ruszają zapisy rocznika 1962. W kolejnych dniach będą się odbywać zapisy następnych grup. Szczepienia dla wszystkich chętnych prawdopodobnie mają się ruszyć już w maju.
Rząd zapowiedział zwiększenie liczby szczepień do 10 milionów miesięcznie. W tym celu znowelizowany został Narodowy Program Szczepień. Celem jest uruchomienie większej liczbie punktów szczepień oraz poszerzenie kadry kwalifikującej i wykonującej szczepienia. Dzięki zmianom oraz zwiększeniu dostaw będzie można szczepić się szybciej. 
Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie 

Wiosennie w Gniewie !

Wszyscy czekaliśmy na te dni – cieplejsze i coraz dłuższe. Świat wiosną robi się coraz piękniejszy. Drzewa, łąki, kwiaty zaczynają kwitnąć. Spółka Inwest-Kom również zadbała już o wiosenny klimat w Gniewie. W miejskich kwietnikach, jak pewnie udało się Państwu zauważyć, pojawiły się kolorowe bratki, które zdobią nasze urocze zakątki i dodają dużo pozytywnej energii. Zachęcamy do wiosennych spacerów po Gniewie!

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.