Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Organizacje pozarządowe w Gminie Gniew

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "BARKA"

Prezes: Mieczysław Matysiak
Wiceprezes: Agnieszka Piecuch
Skarbnik: Alicja Bendyk
Siedziba stowarzyszenia:
ul. Gdańska 23
83-140 Gniew

tel. 660 185 689 (Agnieszka Piecuch)
e-mail:barka@gniew.pl
www.facebook.com/StowarzyszenieBarka

Stowarzysznie zostało zarejsterowane w grudniu 2010 roku, a założone w czerwcu 2010 z inicjatywy rodziców i wychowawców osób niepełnosprawnych z naszej gminy. Inicjatorkami i pomysłodawczyniami organizacji były Agnieszka Piecuch, Romana Ostrowska-Kumor i Danuta Zgubieńska.

Celem Stowarzyszenia jest:

1) Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych i dla osób niepełnosprawnych.

2) Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

3) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom,

4) Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

5) Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i propagandowej,

6) Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,

7) Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,

8) Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

9) Dbanie o ekologię i ochronę, przyrody.

10) Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie.

11) Działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych,

12) Inicjowanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi zaspokojenia potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, leczenia, diagnostyki, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.

13) Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych,

14) Organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno - oświatowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych w tym:
a) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodzin osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, świetlic środowiskowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych,
b) organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów dziennego i okresowego pobytu dla osób niepełnosprawnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka.

15) Propagowanie i pomoc we wczesnym wykrywaniu niepełnosprawności,

16) Działalność charytatywna.

Data publikacji: 2016-02-18 11:52

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.