Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

„Dziecko najlepsza inwestycja”

Okres realizacji projektu przez Gminę Gniew, określony we wniosku o dofinansowanie: 2016.09.01. – 2018. 06.30  

Gmina Gniew rozpoczęła realizację zajęć wraz z początkiem listopada 2016, planowanym terminem zakończenia zajęć jest czerwiec 2018 r.

Ze wsparcia skorzysta 686 uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Gniew jest organem prowadzącym (w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni, uczniowie z niepełnosprawnościami oraz uczniowie z zaburzeniami rozwoju).

Ponadto zaplanowano wsparcie dla 91 nauczycieli (w tym nauczyciele – doradcy zawodowi) wszystkich szkół, dla których Gmina Gniew jest organem prowadzącym.

W projekcie wezmą udział wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniew. Projekt zakłada realizację zajęć z kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wypracowane w ramach projektu rezultaty w sposób trwały i trafny wpłynął na proces edukacyjny w szkołach.

Zadania w ramach projektu:

Zajęcia rozwijające

 • zajęcia z języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym,
 • zajęcia z języka niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym,
 • zajęcia komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym,
 • utworzenie laboratorium międzyszkolnego przyrodniczo – biologicznego w SP i Gimnazjum w Opaleniu,
 • utworzenie laboratorium biologicznego w Gimnazjum w Gniewie.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 • zajęcia logopedyczne,
 • terapia pedagogiczna,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • rewalidacja z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • trening postaw kluczowych dla rynku pracy,
 • doradztwo zawodowe uczniów gimnazjum

Zagadnienia z zakresu wsparcia dydaktycznego nauczycieli:

 • posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce,
 • rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy,
 • wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych,
 • przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoły zostaną wyposażone w niezbędne środki trwałe, materiały i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zaplanowanych zajęć.

Ponadto w ramach projektu planuje się zakup platformy edukacyjnej, tablic interaktywnych, laptopów z oprogramowaniem, projektorów multimedialnych, drukarek, aparatów i kamer cyfrowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarki kolorowej, programów komputerowych.

Kontakt
Biuro projektu znajduje się w Referacie Społecznym Urzędu Miasta i Gminy Gniew. Osobą do kontaktu jest kierownik projektu Izabela Zawodzińska, tel. 574 198 370 oraz Mateusz Bogusz tel. 733 260 967.

Projekt „Dziecko najlepsza inwestycja jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. Wartość projektu wynosi 1 674 119,92 zł  w tym dofinansowanie z UE 1 423 001,93 zł.

Data publikacji: 2016-11-08 14:29

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.