Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023 - ankieta
2020.12.04
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023 - ankieta

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza Państwa do udziału w badaniu ankietowym, prowadzonym na potrzeby Ewaluacji Śródokresowej dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023. Aktualizacja. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną na terenie kraju, badanie zostanie przeprowadzone w formie ankiety online.

4 grudnia - Dzień Górnika "Barbórka"
2020.12.04
4 grudnia - Dzień Górnika "Barbórka"
Barbórka to tradycyjne święto braci górniczej. Obchodzimy to święto wszędzie tam, gdzie spod ziemi wydobywa się skarby, które stworzyła i ukryła przed nami natura. Ukryła je także na terenie gminy Gniew. I to właśnie skarby naszej ziemi wydobywają pracownicy Zakładu Produkcji Kruszyw w Gniewie! Wszystkiego najlepszego! Najlepsze życzenia ślemy także wszystkim Barbarom, Basiom i Basieńkom!
Przedszkolaki kolędują Jezuskowi
2020.12.04
Przedszkolaki kolędują Jezuskowi

Przedszkole w Gniewie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie piosenki przedszkolnej w formie on-line pn. "Przedszkolaki kolędują Jezuskowi". Konkurs ma formę zamkniętą i skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Gniew. W konkursie mogą brać udział zarówno soliści, jak i zespoły (maksymalnie trzy osoby). Zgłoszenia należy przesłać do 14 grudnia 2020 r. Szczegóły w załączniku.

Podsumowanie Powszechnego Spisu Rolnego w gminie Gniew
2020.12.03
Podsumowanie Powszechnego Spisu Rolnego w gminie Gniew

Mimo panującej w świecie pandemii osoby zaangażowane w realizację spisu starały się w ostatnich miesiącach pozyskać cenne dane o 10 milionach gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej. W Polsce obowiązek spisowy wypełniło w ciągu trzech miesięcy 98 proc. rolników.

Nowy sprzęt w OSP Piaseczno
2020.12.03
Nowy sprzęt w OSP Piaseczno

Ochotnicza Straż Pożarna w Piasecznie wzbogaciła się o dwa nowe aparaty oddechowe - powietrzne nadciśnieniowe. Realizacja zakupu możliwa była dzięki pozyskanemu Dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu “Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Wartość sprzętu wynosi 10 000 zł, przyznana dotacja stanowiła 50% tej wartości.

Ulica Ogrodowa w Opaleniu po remoncie
2020.12.03
Ulica Ogrodowa w Opaleniu po remoncie

W Opaleniu zakończył się remont 135 m ul. Ogrodowej, zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego. Droga została wyłożona betonowymi płytami, które stanowiły wkład własny mieszkańców wsi. Prace wykonała miejscowa firma Rolmag. W ramach inwestycji wykonano: odwodnienie i udrożenieni przepustów, utwardzono i wyrównano teren oraz położono płyty. Całość inwestycji wyniosła 21 000 złotych. 10 700 pochodzi ze środków Funduszu Sołeckiego, 10 300 złotych z budżetu gminy.

Nowe ogrodzenie przy remizie w Opaleniu
2020.12.03
Nowe ogrodzenie przy remizie w Opaleniu

Przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opaleniu zostało zamontowane nowe ogrodzenie panelowe oraz automatyczna brama wjazdowa. Wykonano także nowy wjazd do boksów garażowych. Inwestycja została zrealizowana w ramach pozyskanych środków z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG), funduszy gminnych oraz wsparcia sponsorów z OSP Opalenie. Koszt realizacji zadania to blisko 16 000 zł.

100-lecie pobytu Sióstr Józefitek w Gniewie. Poszukujemy starych zdjęć
2020.12.03
100-lecie pobytu Sióstr Józefitek w Gniewie. Poszukujemy starych zdjęć

Szanowni mieszkańcy, zbliża się 100 - lecie pobytu Sióstr Józefitek w Parafii Św. Mikołaja w Gniewie. By upamiętnić tę rocznicę, poszukiwane są wszelkie materiały archiwalne dotyczące Sióstr Józefitek w Gniewie. Jeśli posiadają Państwo zdjęcia, a może nawet filmy, prosimy o dostarczenie ich do Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie, Pl. Grunwaldzki 16/17. Serdecznie dziękujemy za pomoc!

Gniew. Remont ul. Stromej
2020.12.03
Gniew. Remont ul. Stromej

Wczoraj, 2 grudnia dobiegł końca remont odcinka ul. Stromej w Gniewie. Zniszczone już płyty drogowe zostały zastąpione kostką brukową. Koszt inwestycji to 19 700 zł. Wykonawcą prac była firma KARLI ONE FOUR...Dariusz Karzyński.

Ogłoszenie o konsultacjach Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 – 2025
2020.12.02
Ogłoszenie o konsultacjach Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 – 2025

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025”. Konsultacje potrwają od 5 do 14 grudnia 2020 r. Szczegóły w załącznikach.

Remont drogi w Jaźwiskach
2020.12.02
Remont drogi w Jaźwiskach
Dzisiaj, 2 grudnia rozpoczął się remont drogi gminnej w Jaźwiskach, łączącej wieś z Jelenicą. Na odcinku 109 m drogi zostaną ułożone płyty Yomb. Na czas trwania remontu, odcinek drogi będzie nieprzejezdny. Prace powinny zakończyć się w przeciągu 2 tygodni. Wykonawcą inwestycji jest firma Rolmag. Płyty zakupiono z funduszu sołeckiego.
Ważne dla NGO!
2020.12.01
Ważne dla NGO!
Na stronie www.powiat.tczew.pl zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych, rozwoju kultury, upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji i ochrony zdrowia. Sprawdź, złóż ofertę i działaj dla dobra wspólnego! 
Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś? Oddaj osocze i pomóż innym
2020.12.01
Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś? Oddaj osocze i pomóż innym

Koronawirusa masz już za sobą? Pomóż innym w walce z chorobą! Zgłoś się do jednego z Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddaj osocze. Terapia osoczem w niektórych przypadkach pomaga uzyskać istotną poprawę stanu zdrowia pacjentów z COVID-19. Zawarte w osoczu przeciwciała, które neutralizują SARS-CoV-2 po przetoczeniu, eliminują go z organizmu osoby chorej. Jeden dawca może oddać osocze nawet kilka razy – z zachowaniem wymaganych odstępów czasu. Osocze pobrane podczas jednej wizyty w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa może zostać zastosowane aż u trzech pacjentów.

Koronawirus - etap odpowiedzialności
2020.11.27
Koronawirus - etap odpowiedzialności

Rząd zaplanował optymalny plan powrotu do normalności po epidemii koronawirusa. To od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19. Od soboty, 28 listopada wprowadzone zostają nowe zasady i ograniczenia. W ścisłym reżimie sanitarnym przywraca się funkcjonowanie sklepów oraz usług w galeriach i parkach handlowych. Dopuszcza się funkcjonowanie bibliotek. W wigilię, 24 grudnia nie będzie godzin dla seniora. To tylko niektóre z obostrzeń. Szczegóły o zasadach i ograniczeniach w tzw. etapie odpowiedzialności znajdą Państwo na stronie www.gov.pl.

Nowe stawki za wywóz nieczystości
2020.11.27
Nowe stawki za wywóz nieczystości

Na minionej sesji Rady Miejskiej w Gniewie radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. Na mocy dokumentu w gminie Gniew wprowadzone zostały nowe stawki za wywóz nieczystości. Wynoszą one 23 złote za mieszkańca miesięcznie. Osoby, które deklarują kompostowanie bioodpadów zapłacą 21 złotych.

Prace ochronne w rezerwacie przyrody Opalenie
2020.11.27
Prace ochronne w rezerwacie przyrody Opalenie

W listopadzie spółka Inwest-Kom w Gniewie wykonała zabieg wykoszenia roślinności i usunięcia podrostu drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy z poboczy drogi G000148 Opalenie - Mała Karczma z obszaru około 8000 m kwadratowych wzdłuż granicy rezerwatu przyrody „Opalenie”. Zadanie jest dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach  projektu pn. Ochrona rzadkich gatunków roślin w rezerwacie przyrody ”Opalenie” i jego sąsiedztwie.

Turniej badmintona - rodzinne rakiety
2020.11.27
Turniej badmintona - rodzinne rakiety

Już w najbliższą niedzielę, 29 listopada o godz. 12.30 rozegrany zostanie turniej badmintona Rodzinne rakiety. Zapisy w dniu turnieju od godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy!

Jarmark św. Mikołaja ze sklepami w Gniewie
2020.11.27
Jarmark św. Mikołaja ze sklepami w Gniewie

Przed nami mikołajkowy weekend w gniewskich sklepach! Każdy, kto 6 grudnia zrobi zakupy u lokalnych przedsiębiorców, otrzyma kupon, który upoważni posiadacza do udziału w loterii. Kupon przynieść należy w niedzielę św. Mikołaja 6 grudnia o godz. 11.00 do gniewskiego kościoła, gdzie odbędzie się losowanie wyjątkowych nagród. Do rozdania jest aż 800 kuponów! Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

Gniewianie dla Nikosia!
2020.11.27
Gniewianie dla Nikosia!
Na grupie aukcyjnej, gdzie gromadzą się osoby o wielkim sercu, które wspólnie bije dla Nikodema Talaśki, odbywa się licytacja koszulki z logo Opanuj Gniew! Koszulka opatrzona jest autografem Przemysława Salety polskiego kick-boxera i boksera wagi ciężkiej, mistrza świata w kick-boxingu, a także mistrza Polski, Europy w zawodowym boksie. Zapraszamy do udziału, zachęcamy do pomagania.
Siły w kulturze połączone
2020.11.27
Siły w kulturze połączone

Zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dała zielone światło do działań, zmierzających do połączenia sił gniewskich instytucji kultury. Na sesji w październiku przyjęto uchwałę w sprawie połączenia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie i Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0
2020.11.27
Rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0

Rząd uruchamia kolejne wsparcie dla przedsiębiorców. Od początku epidemii COVID-19 do polskich firm trafiło już ponad 154 mld zł – z czego ponad 60 mld zł w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Teraz uruchamiana zostaje Tarcza Finansowa PFR 2.0. Kolejny etap to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm. Środki trafią do niemal 40 branż dotkniętych kryzysem.

Kompetencje komunikacja międzykulturowej
2020.11.26
Kompetencje komunikacja międzykulturowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w zdalnym szkoleniu „Kompetencje komunikacji międzykulturowej”. Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w instytucjach i organizacjach pozarządowych, działających w Województwie Pomorskim.

Rezerwacja wizyty w urzedzie skarbowym - nowa usługa KAS rusza w całym kraju
2020.11.26
Rezerwacja wizyty w urzedzie skarbowym - nowa usługa KAS rusza w całym kraju

Od 16 listopada Krajowa Administracja Skarbowa uruchamiła usługę „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników. Model jest już dostępny w całym kraju. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

Konkurs na kartkę świąteczną rozstrzygnięty!
2020.11.25
Konkurs na kartkę świąteczną rozstrzygnięty!

Wyłoniono laureatów konkursu plastycznego na projekt kartki świątecznej dla Gminy Gniew. Zwycięskie prace staną się oficjalną kartką Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z okazji Świąt Bożego narodzenia i opatrzone życzeniami rozesłane zostaną do około 400 podmiotów z całej Polski i zagranicy.

Powszechny Spis Rolny kończy się 30 listopada
2020.11.25
Powszechny Spis Rolny kończy się 30 listopada

To już ostatni moment, żeby spełnić swój obowiązek. Zgodnie z ustawą o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału w badaniu podlega grzywnie. Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Trwa kompleksowy remont świetlicy w Wielkich Walichnowach
2020.11.25
Trwa kompleksowy remont świetlicy w Wielkich Walichnowach

Trwa kompleksowy remont świetlicy w Wielkich Walichnowach. Wcześniej w ramach środków z funduszu sołeckiego dokonano naprawy dachu, którego zły stan był powodem ostatniego zalania budynku. Kolejnym krokiem jest odnowienie wnętrza budynku. Zakres inwestycji obejmuje odmalowanie ścian, wymianę lamperii, płytek podłogowych oraz zakup nowych lamp ledowych. Realizacja zadania możliwa jest dzięki środkom pochodzącym z budżetu Gminy Gniew i funduszu sołeckiego oraz uzyskanemu odszkodowaniu.

Budynek przedszkola w Wielkich Walichnowach ogrzewany pompą ciepła
2020.11.25
Budynek przedszkola w Wielkich Walichnowach ogrzewany pompą ciepła

Dobiegła końca inwestycja wymiany przestarzałego, nieekonomicznego systemu ogrzewania w budynku Przedszkola w Wielkich Walichnowach. Stary piec zastąpiło ekologiczne rozwiązanie, jakim jest pompa ciepła powietrzna. Instalacja nowego systemu ogrzewania pozwala na ogrzewanie wody oraz utrzymanie stałej temperatury w całym budynku, zapewniając komfort termiczny uczęszczających do przedszkola dzieci oraz ich opiekunów. Koszt inwestycji to 40 000 zł. Wykonawcą zadania była firma INSTAL-KLIMA z Rekowa Górnego.

Wielka promocja Gniewu – boks w murach gniewskiej warowni
2020.11.25
Wielka promocja Gniewu – boks w murach gniewskiej warowni

W ostatnich dniach głośno było o Gniewie w ogólnopolskich mediach, szczególnie tych sportowych, jak Polsat Sport. Nasze miasto stało się bowiem areną pięściarskich starć, jakie odbyły się w ramach Wielkiej Gali Boksu, zorganizowanej w sobotę, 21 listopada przez grupę Queensberry. Niesamowita sceneria, jak mury gniewskiej warowni wpisały się w bogatą tradycję prowadzenia wydarzeń pięściarskich w nietypowych miejscach. Wyjątkowość Gniewu podkreślali zarówno sami zawodnicy gali, jaki i jej prowadzący i komentatorzy. Spektakularnemu wydarzeniu przyglądali się włodarze naszej gminy, burmistrzowie Maciej Czarnecki i Joanna Kamińska.

Sesja Rady Miejskiej
2020.11.25
Sesja Rady Miejskiej

W najbliższą środę, 25 listopada o godz. 11.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji. Zachowując bezpieczeństwo jej uczestników obrady odbędą się w trybie online za pomocą aplikacji Teams. Głównymi tematami spotkania będą informacje o pozyskanych funduszach zewnętrznych w 2020 r. oraz przedstawienie perspektyw i planowanych pracach, mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych w 2021 r. oraz informacje dotyczące realizacji zadań oświatowych w gminie Gniew, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów. Więcej w załączniku.

drukuj całą stronę

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.