Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Działalność placówek wsparcia dziennego zawieszona do odwołania
2020.11.04
Działalność placówek wsparcia dziennego zawieszona do odwołania

Wojewoda Pomorskie wydał decyzję, polecającą zawieszenie do odwołania działalności placówek wsparcia dziennego, czyli domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopocy i warsztatów terapii zajęciowej. Decyzja podyktowana jest zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Pomoc ARiMR dla posiadaczy chryzantem
2020.11.04
Pomoc dla posiadaczy chryzantem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomoc przysługuje posiadaczom: co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości, co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości. Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku. Wnioski składać można do 6 listopada.

Praca zdalna w urzędzie
2020.11.04
Praca zdalna w urzędzie

W związku ze zmianą organizacji pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów, polegającą na przejściu niektórych pracowników w tryb pracy zdalnej oraz pracy w systemie rotacyjnym, interesantów prosimy o wcześniejsze umawianie i potwierdzanie swoich wizyt w urzędzie, celem zminimalizowania kontaktów bezpośrednich, a tym samym ochrony zdrowia klientów i pracowników jednostki. Jednocześnie zaznaczamy, że wszystkie sprawy w urzędzie są załatwiane bez zbędnej zwłoki, a mieszkańcy mogą na bieżąco uzyskać wszelkie informacje i załatwić sprawy w instytucji.

Rozbudowa szkoły podstawowej
2020.11.03
Rozbudowa szkoły podstawowej

Trwają prace wykończeniowe w nowopowstałym budynku szkoły podstawowej nr 1 w Gniewie. Do obiektu doprowadzono już zasilanie energetyczne, wewnątrz rozprowadzana jest również instalacja elektryczna. W środku ściany niektórych pomieszczeń wykładane są kafelkami, a na zewnątrz trwa zagospodarowanie placu – parkingu i drogi dojazdowej. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z placu budowy.

Infromacja dotycząca zgłaszania przemieszczeń zwierząt
2020.11.03
Infromacja dotycząca zgłaszania przemieszczeń zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie informuje, że podjęto decyzję o wycofaniu druków dwupodpisowych dotyczących zgłaszania przemieszczeń zwierząt do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (podpisanych jednocześnie przez zbywającego i nabywającego).

Lampy solarne w gminie Gniew
2020.11.03
Lampy solarne w gminie Gniew

Od 29 października trwa montaż 25 lamp solarnych i hybrydowych na terenie gminy Gniew. Zadania te są realizowane ze środków gminy Gniew w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego, z Funduszu Sołeckiego oraz z funduszu firmy Akuo Energy, budującej farmę wiatrową w naszej gminie.

Protokół z konsultacji
2020.11.03
protokół z konsultacji

Prezentujemy Panstwu protokół z konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. Szczegóły w załączniku.

NFOŚiGW przeznaczy 5 milionów złotych na edukację w zakresie elektromobilności
2020.11.03
NFOŚiGW przeznaczy 5 milionów złotych na edukację w zakresie elektromobilności

Korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wynikające z zakupu czy użytkowania pojazdów elektrycznych mają być tematem ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował w sumie 5 mln zł. Konkurs, w którym dotacje dostaną najciekawsze pomysły na promocję elektromobilności w mediach, rozpocznie się 25 listopada 2020 r.

Komunikaty Zarządu Województwa Pomorskiego
2020.11.03
Komunikaty Zarządu Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego wydał komunikaty w sprawie przyjęcia uchwał dot. wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Szczegóły poniżej.

Zakaz polowań zbiorowych
2020.11.03
Zakaz polowań zbiorowych

W związku z obecną sytuacją epidemiczną (COVID-19) i nałożeniu czerwonej strefy w kraju Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego od 24 października do odwołania całkowicie zakazuje organizacji polowań zbiorowych. W związku z powyższym zarząd Koła Łowieckiego „Darz Bór” Wejherowo odwołuje wszystkie polowania zbiorowe w obwodzie nr 15 i 241. KŁ Szarak w Tczewie równnież podjęło decyzję o zawieszeniu wykonywania planu polowań zbiorowych. Zakaz nie dotyczy polowań indywidualnych, które realizowane są bez zmian.

Newsletter LGD "Wstęgi Kociewia"
2020.11.03
Newsletter LGD "Wstęgi Kociewia"

Zachęcamy do zapoznania się z newsletterem Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”, w którym znajdziemy raport z działalności organizacji we wrzesniu i październiku. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Ogłoszenie o konsultacjach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2021 rok
2020.11.02
Ogłoszenie o konsultacjach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2021 rok

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na 2021 rok.

Gmina Gniew ma wymarzoną scenę!
2020.11.02
Gmina Gniew ma wymarzoną scenę!

Dobiega końca projekt Gminy Gniew i Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie pn. „Gmina Gniew – tu spełniają się marzenia – tu rodzi się KULTURA”. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 125 000 zł pozyskanemu w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się zakupić wspaniałe wyposażenie na potrzeby kulturalne.

I Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości
2020.11.02
I Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości

Z okazji zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości serwis edukacyjny www.dyktanda.pl organizuje I Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości, które odbędzie się w najbezpieczniejszy obecnie sposób, czyli wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Ideą akcji jest pokazanie dobrej znajomości języka polskiego, a co więcej, zebranie środków na charytatywny lub społeczny cel, który zgłaszają sami uczestnicy.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Gniew na lata 2021-2025
2020.11.02
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Gniew na lata 2021-2025

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie poddaje pod konsultacje społeczne projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Gniew na lata 2021-2025. Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy o przekazanie swoich uwag i propozycji drogą pisemną na adres poczty elektronicznej: poczta@mgops.gniew.pl. Konsultacje prowadzone są do 9 listopada 2020 r. Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

#WspieramyGniewskieGastro Dołącz do akcji wspierającej lokalną gastronomię!
2020.11.02
#WspieramyGniewskieGastro Dołącz do akcji wspierającej lokalną gastronomię!

Okres pandemii to bardzo trudny czas dla gastronomii. Ze względu na kolejne obostrzenia lokale gastronomiczne muszą pozostać zamknięte dla gości, a jedynym sposobem na prowadzenie sprzedaży jest realizowanie zamówień na wynos i na dowóz. Dlatego Gniew rusza z inicjatywą #WspieramyGniewskieGastro. Przyłącz się do akcji!

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii
2020.11.02
Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie, w związku z doniesieniami opublikowanymi przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), informującymi o zwiększonym ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Europie, na skutek stwierdzenia nowych ognisk na terytorium zachodniej Rosji i Kazachstanu informuje, że rozpoczęły się migracje dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków.

W GOSiR-ze powstaje Dzienny Dom Seniora
2020.10.30
W GOSiR-ze powstaje Dzienny Dom Seniora

W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gniewie powstanie Dzienny Dom Seniora. Prace wykonuje spółka Inwest-Kom. W ramach inwestycji budynek hali widowiskowo-sportowej rozbudowywany jest o pomieszczenia gospodarcze i poddasze przeznaczone na cele rekreacyjno-ruchowe dla seniorów. Prace zakończyć się mają pod koniec listopada tego roku. Gniewski samorząd na to przedsięwzięcie pozyskał dotację w wysokości 260 280 złotych, w ramach wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020.

Kto pierwszy, ten lepszy - konkurs Powszechnego Spisu Rolnego
2020.10.30
Kto pierwszy, ten lepszy - konkurs Powszechnego Spisu Rolnego

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego 2020 pozostał jeszcze miesiąc, ale nie warto zwlekać tak długo. Dlaczego? Bo „Kto pierwszy, ten lepszy”! Ogłoszony został kolejny konkurs, w którym rolnicy dzięki nie odkładaniu obowiązku na później mogą zgarnąć nagrody! Konkurs trwa do 15 listopada.

Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19
2020.10.30
Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19

Branże gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży detalicznej otrzymają dalsze wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią. Przedsiębiorcy z tych branż będą mogli liczyć m.in. na zwolnienie z ZUS-u i świadczenia postojowe za listopad, a także dotacje w wysokości 5 tys. zł.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zawieszone
2020.10.30
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zawieszone
W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, od 2 listopada 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje na terenie powiatu tczewskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Rachmistrze Powszechnego Spisu Rolnego rozpoczęli wywiady bezpośrednie z rolnikami
2020.10.29
Rachmistrze Powszechnego Spisu Rolnego rozpoczęli wywiady bezpośrednie z rolnikami

Informujemy, że Rachmistrze Powszechnego Spisu Rolnego wyruszyli w teren, celem dokonania spisu gospodarstw rolnych. Rachmistrzami działającymi na terenie na terenie Gminy Gniew są: Pani Katarzyna Szustka  oraz Pan Karol Mielewczyk. Więcej informacji oraz dane kontaktowe do rachmistrzów terenowych w rozwinięciu.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Kanonika Bogdana Przybysza
2020.10.27
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Kanonika Bogdana Przybysza

W środę, 28 października o godz. 19.00 odprawiona zostanie żałobna msza święta w intencji zmarłego ks. Bogdana Przybysza. Po mszy, około godz. 20.00 odmówiony zostanie różaniec. Uroczystości pogrzebowe zorganizowane zostaną w czwartek, 29 października. Najpierw o godz. 12.15 odmówiony zostanie różaniec, a o godz. 13.00 pogrzeb, któremu przeowdniczył będzie Biskub Diecezjalny Ryszard Kasyna. Modlitwy odprawione zostaną w kościele św. Mikołaja w Gniewie oraz na starym cmentarzu

Spółka Inwest-Kom z nową ofertą dla lokalnych przedsiębiorców
2020.10.27
Spółka Inwest-Kom z nową ofertą dla lokalnych przedsiębiorców

Chcąc nieprzerwanie realizować potrzeby mieszkańców, decyzją burmistrza oraz rady nadzorczej Spółki Inwest-Kom, firma bedzie zlecać prace remontowo-budowlane lokalnym podwykonawcom. Współpraca ta praktykowana jest już od kilku miesięcy, jednak z uwagi na dobro lokalnych przedsiębiorców, firma w jeszcze wiekszym zakresie zlecać będzie zadania w formie podwykonawczej, wspierając naszych przedsiębiorców. Jesteś lokalnym wykonawcą branży budowlanej, nawiąż kontakt ze Spółką w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym
2020.10.27
Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym

W środę, 28 października 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji. Mając na uwadze bezpieczeństwo Radnych Rady Miejskiej w Gniewie oraz pracowników gniewskiego magistratu sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo na profilu na Facebooku "Gniew - miasto z charakterem". Program sesji z wyłączeniem trybu i miejsca pozostaje bez zmian.

Nieodpłatna pomoc prawna w Gniewie
2020.10.27
Nieodpłatna pomoc prawna w Gniewie

Przypominamy, że na terenie Powiatu Tczewskiego funkcjonuje pięć punktów pomocy, w tym trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w Gniewie zlokalizowany jest w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10 (pomieszczenie nr 39 na parterze budynku).

Bądźmy dla siebie wsparciem w tym trudnym czasie
2020.10.27
Bądźmy dla siebie wsparciem w tym trudnym czasie

Z powodu pandemii koronawirusa zwiększa się liczba mieszkańców przebywajacych na kwarantannie lub poddanych izolacji. Jeżeli jest taka konieczność, pomoc w zakresie dostarczania niezbędnej żywności czy leków tym osobom świadczy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie. Jednakże, to my możemy być dla siebie nawzajem największym wsparciem, niosąc pomoc osobom w naszym otoczeniu. Apelujemy więc o pomoc rodziny, sąsiadów i znajomych.

drukuj całą stronę

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.