Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025
2020.10.27
Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025”.

Firma wydzierżawi grunty pod budowę farm fotowoltaicznych
2020.10.27
Firma wydzierżawi grunty pod budowę farm fotowoltaicznych

Energy Group DRF sp. z o.o. poszukuje działek pod dzierżawę, w celu budowy farm fotowoltaicznych. Poszukiwane są grunty od 3 ha, a także 40 ha i wzwyż. Działki muszą spełniać określone kryteria pod organizację inwestycji. W przypadku zainteresowania firm i osób fizycznych (np. rolników) po nawiązaniu kontaktu z firmą udzielone zostaną szczegółówe informacje. Ogłoszenie nie dotyczy działek będących własnością samorządu gminnego.

Kondolencje
2020.10.27
Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. ks. kan. Bogdana Przybysza, byłego, wieloletniego proboszcza parafii w Gniewie. Szczere wyrazy współczucia, Rodzinie, Bliskim i Parafianom składa Samorząd Gminy Gniew.

 

Dotacje na usuwanie azbestu możliwe jeszcze w kolejnych latach
2020.10.27
Dotacje na usuwanie azbestu możliwe jeszcze w kolejnych latach

Gmina Gniew zakończyła już realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniew”. Informujemy jednak, że mieszkańcy gminy Gniew, którzy z różnych przyczyn nie zdążyli złożyć wniosku o dofinansowanie, będą mogli ubiegać się o środki w kolejnych latach. O nowych edycjach programu będziemy informować Państwa na bieżąco.

Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim
2020.10.26
Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 25 października zakażonych koronawirusem w powiecie tczewskim jest 584 osób. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 1212. Pod nadzorem epidemiologicznym są 273 osoby. 175 osób już wyzdrowiało. Zmarło 10 osób.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
2020.10.26
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – na czym polega i jak działa

Rząd uruchomił Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. To program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym w czasie pandemii – obejmuje działania zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Dzięki niemu osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie, a zrobienie zakupów czy odbiór leków z apteki nie będzie się wiązało z ryzykiem zakażenia koronawirusem.

COVID 19 - ogranicz wizyty w urzędzie
2020.10.26
COVID 19 - ogranicz wizyty w urzędzie

W związku z coraz większą liczbą osób zakażonych koronawirusem i objętych kwarantanną w naszej gminie, kilku pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gniew pracuje zdalnie. W związku z tym, interesantów prosimy w miarę możliwości o kontakt telefoniczny lub załatwianie spraw w urzędzie drogą elektroniczną przez platformę EPUAP. Jednak cały czas Urząd jest otwarty i daje możliwość załatwienia swoich spraw w bezpośrednim kontakcie, jeśli jest taka konieczność, stosując środki ochrony (maseczki, dystans oraz dezynfekcję). Mając na względzie bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i pracowników Urzędu zalecamy kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną.

#WspieramyGniewskieGastro Dołącz do akcji wspierającej lokalną gastronomię!
2020.10.26
#WspieramyGniewskieGastro Dołącz do akcji wspierającej lokalną gastronomię!

Okres pandemii to bardzo trudny czas dla gastronomii. Ze względu na kolejne obostrzenia lokale gastronomiczne muszą pozostać zamknięte dla gości, a jedynym sposobem na prowadzenie sprzedaży jest realizowanie zamówień na wynos i na dowóz. Dlatego Gniew rusza z inicjatywą #WspieramyGniewskieGastro. Przyłącz się do akcji!

Nowy samochód dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie
2020.10.26
Nowy samochód dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie

Jeszcze w tym roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewie otrzyma nowy samochód, który będzie wykorzystywany do bieżącego transportu podopiecznych, ale też wyjazdów na różne imprezy z udziałem mieszkańców placówki. Gmina Gniew na ten cel pozyskała 90 000 złotych. Przyznane środki stanowią 70 proc. maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

Kwarantanna - obowiązki obywateli i praca Policji
2020.10.26
Kwarantanna - obowiązki obywateli i praca Policji

Każdego dnia rośnie liczba osób objętych kwarantanną domową. To osoby, które miały kontakt z ludźmi zakażonymi koronawiasem. Z kwarantanną wiążą się pewne obowiązki. To m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym ją odbywamy, nałożony po to, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom objętym kwarantanną jak i ich bliskim lub sąsiadom.

Dzień Seniora w Gniewie
2020.10.23
Dzień Seniora w Gniewie

Rokrocznie w gminie Gniew w październiku odbywają się uroczystości związane z obchodami Dnia Seniora. W tym roku, zważając na panującą pandemię COVID-19, spotkanie z seniorami odbyło się w zmienionej formie, uwzględniając wszystkie zasady bezpieczeństwa. 

Remont świetlicy wiejskiej w Gogolewie
2020.10.23
Remont świetlicy wiejskiej w Gogolewie

Trwa remont świetlicy wiejskiej w Gogolewie. Inwestycja jest realizowana dzięki zdobytemu przez Gminę Gniew dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura kultury, w wysokości 110 000 złotych. Całkowity koszt zadania to 142 000 złotych. Inwestycja zrealizowana ma zostać do końca listopada tego roku.

Cała Polska w czerwonej strefie! Kolejne restrykcje
2020.10.23
Cała Polska w czerwonej strefie! Kolejne restrykcje

Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń. Rząd uruchamia też Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Pies w Koronie - dla Gniewu i okolic
2020.10.23
Pies w Koronie - dla Gniewu i okolic
"Pies w Koronie - grupa wsparcia" to ogólnopolska akcja wspierająca osoby m.in. poddane przymusowej kwarantannie lub izolacji, których liczba w gminie Gniew wciąż rośnie. To miejsce dla posiadających psa lub inne zwierzątko, którzy w związku z zaistniałą sytuacją, nie mogą wyjść z pupilem na spacer, ale również dla osób, które chcą nieść pomoc.Drodzy mieszkańcy gminy Gniew, dołączajmy, i wspierajmy się nawzajem w tym trudnym czasie. Jeżeli będzie nas więcej wśród grona członków grupy, z łatwością znajdziemy potrzebujących i wspierających, wpisując w lupkę "GNIEW".
Sesja Rady Miejskiej
2020.10.23
Sesja Rady Miejskiej

W środę, 28 października 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Gniewie VIII kadencji. Obrady samorządowców odbędą się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gniewie. Głównym tematem sesji będzie informacja o funkcjonowaniu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gniew. Szczegóły w załączniku.

Serce już w połowie wypełnione nakrętkami. Jesteście niesamowici!
2020.10.22
Serce już w połowie wypełnione nakrętkami. Jesteście niesamowici!
"Serce" na plastikowe nakrętki stanęło na gniewskiej alejce zaledwie wczoraj, a jest już w połowie pełne. Nakrętki to doskonały materiał na surowiec wtórny, zbieramy je, bo mają one realną moc pomagania! Pierwsza partia nakrętek wesprze niespełna dwuletniego Olusia Lewandowskiego z Czarnej Wody, który choruje na SMA - rdzeniowy zanik mięśni. O kolejnych celach zbiórki będziemy Państwa informować na bieżąco.
Inicjatywa lokalna - projekty do realizacji w 2021 roku wybrane
2020.10.21
Inicjatywa lokalna - projekty do realizacji w 2021 roku wybrane

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew wydał zarządzenie w sprawie wyboru wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Gniew w ramach inicjatywy lokalnej, których realizacja nastąpi w 2021 roku. Po uwzględnieniu rekomendacji Komisji konkursowej, wybrane zostały do realizacji następujące inicjatywy lokalne: Zegar miejski oraz Zagospodarowanie przestrzeni parku miejskiego.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniew
2020.10.21
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniew

Gmina Gniew zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniew”. Projekt, który jest kontynuacją wieloletniego programu usuwania wyrobów azbestowych, polegał na udzieleniu dotacji osobom, które usunęły wyroby zawierające azbest z obiektów budowlanych. Realizacja zadania była możliwa, dzięki dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW).

Zbiórka karmy dla zwierząt. Wspomóż naszych mniejszych braci!
2020.10.21
Zbiórka karmy dla zwierząt. Wspomóż naszych mniejszych braci!

Drodzy mieszkańcy, sklep zoologiczno-wedkarski "GRAGA", przy ul. Gostomskiego 1 w Gniewie prowadzi zbiórkę karmy dla zwierząt z terenu gminy Gniew znajdujących się pod opieką starogardzkiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Zachęcamy do udziału w akcji pomocowej dla naszych mniejszych braci!

Gniew okazuje SERCE potrzebującym
2020.10.21
Gniew okazuje SERCE potrzebującym

Na gniewskiej alejce, lokalizacji popartej głosami mieszkańców, trwa montaż metalowego pojemnika w kształcie serca, przeznaczonego do zbierania plastikowych nakrętek. Zebrane nakrętki będą przekazywane na cele dobroczynne. Fundatorem kosza jest gniewska firma FAMA. Dziękujemy!

Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie ma nową, mobilną scenę
2020.10.21
Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie ma nową, mobilną scenę

"Gmina Gniew - tu spełniają się marzenia - tu rodzi się KULTURA", to tytuł projektu, który odmieni oblicze wielu imprez organizowanych na terenie gminy Gniew. Dzisiaj, 21 października do Gniewu dotarła, zakupiona w ramach projektu, mobilna scena plenerowa z zadaszeniem. 

Koronawirus - aktualna sytuacja w gminie Gniew
2020.10.21
Koronawirus - aktualna sytuacja w gminie Gniew

Zgodnie z danymi uzyskanymi od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie na dzień 20 października na terenie gminy Gniew kwarantanną objętych jest 405 osób, 35 osób pozostaje w izolacji.

 

20 października - Europejski Dzień Seniora
2020.10.20
20 października - Europejski Dzień Seniora

Drodzy Seniorzy! Z okazji Dnia Seniora Burmistrz Miasta i Gminy Gniew w imieniu własnym oraz Samorządu Gminy Gniew życzy Państwu zdrowia na dalsze lata życia, pogody ducha, nieustającej energii oraz dużo ciepła i serdeczności ze strony bliskich i otoczenia. Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do spełniania rzeczy niespełnionych, a każdy dzień przynosi wiele radości i uśmiechu!

Organizacja nauki w szkołach w strefie żółtej i czerwonej
2020.10.19
Organizacja nauki w szkołach w strefie żółtej i czerwonej

W całym kraju zostają wprowadzone nowe narzędzia do walki z koronawirusem. Zmiany te dotyczą m.in. funkcjonowania szkół i placówek znajdujących się w strefach żółtej i czerwonej. Obowiązują one od poniedziałku 19 października br.

Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim i w gminie Gniew
2020.10.19
Koronawirus - aktualna sytuacja w powiecie tczewskim i w gminie Gniew

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie na dzień 18 października zakażonych koronawirusem w powiecie tczewskim jest 409 osób. Liczba poddanych kwarantannie domowej wynosi obecnie 1717. Pod nadzorem epidemiologicznym jest 58 osób. 171 osób już wyzdrowiało. Zmarło 6 osób. Na dzień 15 października na terenie gminy Gniew kwarantanną objęte są 172 osoby, 33 osoby pozostają w izolacji.

Obwieszczenie kwidzyńskiego Starosty
2020.10.19
Obwieszczenie kwidzyńskiego Starosty

Podajemy do publicznej wiadomości decyzję Starosty Kwidzyńskiego dot. budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock. Treść obwieszczenia dostępna na stronie kwidzyńskiego Starostwa.

Oferta pracy w spółce FAMA
2020.10.19
Oferta pracy w spółce FAMA

FAMA Spółka z o.o. w Gniewie prowadzi rekrutację na stanowisko mistrza produkcji. CV i listy motywacyjne należy wysyłać lub dostarczyć osobiście do firmy do 16 listopada. Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

W Brodach Pomorskich wybudowana jest droga do osiedla
2020.10.16
W Brodach Pomorskich wybudowana jest droga do osiedla

W centrum wsi Brody Pomorskie wykonywana jest inwestycja budowy drogi do bloków mieszkalnych. Zadanie, którego koszt realizacji opiewa na kwotę 34 000 złotych realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego. Inwestycja dofinansowana jest również ze środków budżetu gminy Gniew.

Koronawirus - aktualna sytuacja w gminie Gniew
2020.10.16
Koronawirus - aktualna sytuacja w gminie Gniew

Zgodnie z danymi uzyskanymi od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie na dzień 14 października na terenie gminy Gniew kwarantanną objętych jest 190 osób, 32 osób pozostaje w izolacji.

drukuj całą stronę

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.